Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger

Karine Engebretsen Endret:25.08.2020 12:01 Emneord (los) Hjemmesykepleie, Hjemmetjenester

Seng.jpg

Under Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger finner du:

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand/hjemmehjelp
- Tilrettelagte boliger

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres. Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier. Tjenestene tildeles for en tidsbegrenset periode.

Tilrettelagte boliger har ansvar for boligene med heldøgnsbemanning i enheten. Les mer her
 
Intensjonen med hjemmebaserte tjenester er å yte hjelp slik at alle som vil kan klare å være hjemme.
Distriktene i hjemmebaserte tjenester er samlokalisert i Osbekkgata 4.

Telefontid hjemmesykepleie

Å være opptatt med stell av pasienter, skifte på sår eller andre oppgaver som en hjemmesykepleier gjør er ikke lett å kombinere med telefonhenvendelser. Derfor blir det nå telefontid mellom kl.8 og 9,13 og 15 og mellom kl.16 og 17.

​Hjemmesykepleien har over lengre tid opplevd en økende pågang på sine telefoner. Innkomne telefonsamtaler medfører flere avbrudd i oppgavene ute hos pasienten, noe som er uheldig.  
For å bedre kvaliteten på tjenesten vil vi, i likhet med stadig flere kommuner, innføre telefontid på våre vakttelefoner. 

Telefontid er:

Kl 08.00 – 09.00

Kl 13.00 - 15.00 og

Kl 16.00 – 17.00


Sentrum    tlf. 93 24 32 14
Berg          tlf. 93 24 32 01
Rokke        tlf. 93 24 32 05
Idd             tlf. 93 24 32 21

Endringen trer i kraft 1.april 2019
Ved behov for øyeblikkelig hjelp benyttes trygghetsalarm, legevakt telefon 116117 eller medisinsk nødtelefon 113.


Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og mestring. I menyen til høyre (under på mobil)  finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer. 

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og mestring som ledes av direktør Veronica Aam. Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger er Marianne Horgen marianne.horgen@halden.kommune.no

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. Kontaktinfo finner du her


 
 
Avdelingsledere:
Sentrum
Christina Sætermo Vikran
Tlf: 952 55 445
Idd  
Marit Sandbæk  Tlf: 47783635
Rokke
Anita Fagerlie
Tlf: 932 43 234
Berg
Synnøve Myrvang
Tlf: 952 55 446
​Hjemmehjelpstjenesten
Anne Andreassen
Tlf 951 98 121
​Bergheim tilrettelagt bolig
Siv-Therese Lilleheier
Tlf 459 73 330
​Brygga tilrettelagt bolig
Daniel Sæves Åsberg
Tlf 477 99 147
Søsterveien tilrettelagt bolig
Anne Sofie Kjellin
Tlf 469 40 157

​Vaterland og Hagegata tilrettelagt bolig
Marit Nyseth
Tlf 932 43 213
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar