Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Brygga

Lisa Gustavsen Endret:04.05.2020 10:54 Emneord (los) Omsorgsboliger Brygga
Brygga omsorgsbolig.JPGBrygga er et borettslag beliggende i Tollbugt.6. Dette ble bygget i 2008 og inneholder fellesarealer både ute og inne.
 
Boligen består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg.
 
Per i dag har Brygga fast bemanning på 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien.
 
Boligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank m.m. for å i størst mulig grad ivareta prinsippet om integrering.
I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie og omsorgstjeneste.
 
De ansatte arbeider for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak.
 
Avdelingsleder er Daniel Sæves Åsberg 
Tlf 477 99 147

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 26.10.2011 10:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar