Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilrettelagte boliger

Karine Engebretsen Endret:06.01.2020 09:24 Emneord (los) Omsorgsboliger

Omsorgsboliger-2019.png

Området har ansvar for boliger med heldøgnsbemanning i enheten.

Søsterveien, Brygga, Bergheim trygdeboliger, Hagegata og Vaterland er boliger for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med - i selvstendig boform. 

Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte.

Det er viktig å understreke at brukere/beboere i boliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Boligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Besøkstid er etter samråd med brukeren. Det er ikke åpningstid på den enkelte bolig, men dører er lukket og må åpnes av bruker eller personal avhengig av tiden på døgnet.

For boligene som retter seg mot brukere med demenssykdom ønsker vi at det tas kontakt med personalet dersom man ønsker å besøke brukere utover tidsrom mellom 09 og 20. Det er viktig at personalet her kan spille inn på brukerens og medbrukers behov når det kommer besøk, som til tider kan virke forstyrrende for noen av brukerne.


Hvor finner jeg svar?

I menyen til høyre (pc) eller under ((mobil) finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar