Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunal bolig

Lisa Gustavsen Endret:28.05.2020 10:59 Emneord (los) Koordinerende fellestjenester
Halden kommune har et begrenset antall kommunale utleieboliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.
 
Boligene er i all hovedsak små leiligheter med 1 soverom. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som har problemer med å skaffe deg bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.
 
Hver sak blir vurdert individuelt. Tildeling av kommunale boliger er ingen lovpålagt tjeneste. Dvs. at kommunen ikke plikter å tildele kommunale boliger.

Ved utleie av kommunalt disponert bolig inngås det husleiekontrakter som reguleres av Husleielovens bestemmelser. Etterspørselen etter kommunale boliger er større enn tilgangen og det står sjelden kommunale utleieboliger tomme.
 
Fremgangsmåte:
Ved søknad om kommunal utleiebolig benyttes skjema "Helse og mestring - fellesskjema" som du finner under fanen "Skjema".  Søknaden sendes: Koordinerende fellestjeneste, Postboks 205, 1752 Halden
 
Søknadsbehandling:
Etter at søknad er mottatt vil det bli avtalt tidspunkt for kartleggingssamtale. Kartleggingen utføres av kommunalavdelingens kartleggingsteam.
Etter gjennomført kartlegging saksbehandles søknaden av Koordinerende fellestjeneste og det fattes enkeltvedtak med tilhørende begrunnelse.
Ved avslag på søknad, informeres det i samme vedtak om klageadgang med tilhørende klagebehandling. Ved evt. klage på avslag på søknaden og hvis kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for endelig avgjørelse.
Opprettet: 21.08.2012 14:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar