Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Krisesenter

Lisa Gustavsen Endret:01.04.2020 14:40

Eva krisesenter har vaktordning med døgnberedskap på telefon


​Kriteriene for opphold på krisesenteret er nå redusert for å forhindre spredning av korona-smitte.
Daglig leder oppfordrer de som trenger veiledning om å kontakte de på telefon.

​Daglig leder på krisesenteret, Birgit Ødegård-Olsen, opplyser om at føringer fra
sentralt hold i forhold til smittevern gir de en utfordring.

- Slik situasjonen er nå gir vi botilbud til voldsutsatte i akutt fare for liv og helse, de som har barn blir prioritert, sier Ødegård-Olsen. Alle situasjoner blir nøye vurdert i samarbeid med politiet.

- De som trenger det kan alltid ringe oss for råd og veiledning på tlf. 91851771, vi har døgnvakt, oppfordrer hun


​Eva krisesenter er et senter som dekker området Halden og Aremark. Det er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som har, eller har hatt, problemer relatert til vold og er i en krisesituasjon.


Alle som opplever trusler, seksuelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen problematikk som gjør at du har behov for råd, hjelp og praktisk bistand kan søke bistand her hos oss. Det er ikke et krav om at du skal bo på senteret for å få hjelp. Vi har veiledningssamtaler på senteret og telefon, og kan bistå på forskjellige måter. Vi er lokalisert rett utenfor Halden sentrum, senteret er døgnbemannet og ansatte har taushetsplikt.

Sentret tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Vakttelefonnummer
69 18 74 74/ 918 51 771

Krisesenteret er et lavterskeltilbud, det betyr at ingen trenger henvisning for å få vår hjelp. Kvinner og menn, med eller uten barn, kan selv ta kontakt.

Tjenestetilbudet inneholder:
  • Døgnåpent telefontilbud, hverdager og helg
  • Samtaletilbud, dagtid, kveldstid og helg
  • Midlertidig botilbud med beskyttelse mot ytre trusler
  • Bistand med reetablering
  • All bistand foregår etter "hjelp til selvhjelp-prinsippet". Dette betyr at du selv er aktøren i ditt liv og at vi kan bistå deg med råd og veiledning.
  • Senteret skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Årlig oppsøker mange personer senteret - noen for å bo, andre for å gå i samtale. I tillegg kommer alle de som foretrekker telefonkontakt.

Oversikt over hjelpetilbud
Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress lanserer en ny nettportal med oversikt over hjelpetilbud til voldsutsatte. Her står det også noe om krisesenteret. Se dinutvei.no.

Dinutvei.no er en veiviser for utsatte pårørende, utøvere og fagpersoner. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få, eller hvor hjelpen er. Derfor er det nå samlet en oversikt over dette på den nye portalen.


Hva slags hjelp?
Du bestemmer selv hva du trenger hjelp til under oppholdet på krisesenteret.
Ansatte på krisesenteret kan være din veiviser i hjelpeapparatet, kan bistå deg i å ta kontakt med advokat, NAV, politi, familievernkontor, barnevern, lege, psykolog eller andre aktuelle instanser.
Ansatte ved krisesenteret har god kunnskap om hva det innebærer å leve med vold i nære relasjoner.

Barn på krisesenter
Eva krisesenter har et godt tilbud til barn. Kvinner/menn med barn vil bli tilbudt et av våre familierom.
Krisesenteret er tilrettelagt for barn med egne lekeplasser inne og ute.

På krisesenteret er det en ansatt med barnefaglig bakgrunn og barna vil møte trygge voksne som gir dem mye oppmerksomhet.
Vi oppfordrer alle mødre/fedre som kommer hit til å forsøke å opprettholde hverdagslige rutiner for barna sin del. Dette betyr blant annet at barna fortsetter i barnehage/skole som normalt, dersom dette er mulig.

Taushetsplikt
Alle ansatte ved krisesenter har taushetsplikt. Informasjon om din situasjon vil ikke gis videre, uten at du tillater dette.
Krisesenteret har imidlertid meldeplikt til barnevernet, på lik linje med alle andre instanser.

Krisesenterets historie
Krisesenteret i Halden ble etablert i 1983 og er organisert som en stiftelse med et styre bestående av syv personer. Driften finansieres ved tilskudd fra kommunene Halden og Aremark samt Staten. Det er seks ansatte ved senteret, en daglig leder i full stilling og fem deltidsansatte, tilsammen 4,5 årsverk. Ansatte ved Eva krisesenter driver også med opplysningsarbeid og holder foredrag for å bidra til holdningsskapende arbeid. Stiftelsen Eva krisesenter eier eiendommen som ble kjøpt i 1985.
Opprettet: 19.09.2019 15:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar