Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koordinerende fellestjeneste

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2019 14:57 Emneord (los) Koordinerende fellestjenester

Halden rådhus.png

Koordinerende fellestjeneste samordner kommunens helse- og omsorgstjenester i samarbeider med andre etater og eksterne tjenester for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker.


 Koordinerende fellestjeneste er Halden kommunes formelle koordinerende enhet ihht. sentrale bestemmelser.
 
  • Koordinerende fellestjeneste er direkte underlagt kommunalsjef helse og omsorg.
  • Forvaltningsleder er delegert kommunalsjefens ansvar for all saksbehandling hjemlet i enkeltvedtak - dvs. tildeling av tjenester innom alle områder med enkeltvedtak. Unntak er barnevern
  • I tillegg arbeider koordinerende fellestjenesten med forebyggende virksomhet, opplysning, råd og veiledning, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, boliger til vanskeligstilte, hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, rett til individuell plan, tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver, rettigheter for og begrensning/kontroll med bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming.
  • Koordinerende fellestjeneste er kommunens boligkontor og Husbankens låne- og tilskuddsordninger saksbehandles her. 

Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og omsorg. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer. 

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og omsorg som ledes av kommunalsjef Veronica Aam. Leder for koordinerende fellestjenester er Sissel Lund, sissel.beate.lund@halden.kommune.no

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. Kontaktinfo finner du her

Opprettet: 20.12.2016 17:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar