Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koordinerende fellestjeneste

Lisa Gustavsen Endret:06.03.2020 15:08 Emneord (los) Koordinerende fellestjenester

Halden rådhus.png

Koordinerende fellestjeneste samordner kommunens helsetjenester i samarbeider med andre etater og eksterne tjenester for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker.


 Koordinerende fellestjeneste er Halden kommunes formelle koordinerende enhet ihht. sentrale bestemmelser.
 
  • Koordinerende fellestjeneste er direkte underlagt direktør for Helse og mestring.
  • Forvaltningsleder er delegert direktørs ansvar for all saksbehandling hjemlet i enkeltvedtak - dvs. tildeling av tjenester innom alle områder med enkeltvedtak. Unntak er barnevernstjenester.
  • I tillegg arbeider koordinerende fellestjenesten med forebyggende virksomhet, opplysning, råd og veiledning, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, boliger til vanskeligstilte, hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, rett til individuell plan, tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver, rettigheter for og begrensning/kontroll med bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming.
  • Koordinerende fellestjeneste er kommunens boligkontor og Husbankens låne- og tilskuddsordninger saksbehandles her. 
Kommunalavdeling Helse og mestring har valgt å følge samfunnsutviklingen og har innført digital utsending av post. "Post UT" ble startet opp 1.november 2019.

For deg som mottaker av post fra kommunalavdeling Helse og mestring betyr det at brevene nå sendes deg via Altinn.
 

Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og mestring. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer. 

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i kommunalavdeling helse og mestring som ledes av direktør Veronica Aam. Leder for koordinerende fellestjenester er Sissel Lund, sissel.beate.lund@halden.kommune.no

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. Kontaktinfo finner du her

Opprettet: 20.12.2016 17:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar