Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

En dør for alle

Lisa Gustavsen Endret:14.12.2015 13:44

Prosjektleder : Øyvind Andre Grandahl Øyvind

 
Prosjektets mandat består i å definere hvor «døra» skal være, hvilke tjenester som kan/bør være bak «døra», vurdere organisatoriske endringer og inkludere brukerorganisasjonene som en del av «døra». Målet er å sikre at aller blir møtt på en god måte og opplever en helhetlig og kvalitetsmessig god forvaltning. Prosjektet fokuserer på alle grupper og man er spesielt opptatt av at de mest vanskeligstilte sikres rett og god hjelp.
 

Status/nyheter: 

November 2012: Mandat og mål er vedtatt av styringsgruppen.
Desember 2012: Prosjektgruppen har startet arbeidet. Møter i gruppen planlegges ca hver 14 dag i januar-mars.
Februar 2013: Innspill- og diskusjonsmøte med ergoterapeutene. Status og informasjon om prosjektet i rådmannens ledergruppe og brukerforum. Møter med brukerrepresentanter for innspill og diskusjon. 
 
Prosjektgruppe :
Mona Carlsen – Pasientkoordinator
Rita Labori - Kartleggingsteam
Karine Engebretsen – Servicesenteret
Jan Martin Haug - NAV
Erik Windt – Psykiatri
Liv Solveig Fange – Rus
Jeroen de Wit – Hjemmebasert/254
Anniken Nilsen – Sykehjem/253
Aase Holtan – Prosjekt «Booppfølging og kompetanse»
 
I tillegg trekker gruppen inn en bred referansegruppe underveis i prosjektet.
 

 

 Linker

 

    Prosjektplan

Opprettet: 08.01.2013 10:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar