Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjekt Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting

Lisa Gustavsen Endret:14.12.2015 13:46

Prosjektleder : Lisbeth Friberg

        

Lisbeth.jpgOm prosjektet :
”Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting” er et samarbeidsprosjekt mellom de fire Østfoldkommunene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Forprosjektet skal vare i ett år fram til november 2013.
Formålet er å komme med forslag til tiltak som kan gi bedre og evt. utvidet bruk av startlån og andre økonomiske virkemidler. Virkemidlene skal sees i sammenheng med den oppfølging som blir gitt i boligene. 
Et bærende prinsipp i prosjektet skal være fra leie til eie. Prosjektet skal se på muligheter innenfor dagens ordninger, samt vurdere nye muligheter og  løsninger.
 
Metodisk tilnærming
Utgangspunktet for valg av metode er prosjektets fokus på kunnskapsinnhenting og behov for økt kompetanse med en innovativ tilnærming. Les forøvrig prosjektplanen for mer infomrasjon.
Prosjektet inngår som et delprosjekt i boligsosialt utviklingsporgram.
 
Prosjektgruppen består av:
Lisbeth Friberg, Karianne Fog, Thore Bjørge Johansen og Øyvind Grandahl
Referansegruppe :
Liv Kristensen - Husbanken, Håkon Løes - Fylkesmannen, Amund Aakerholt - psykolog ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
Prosjektets gruppearbeid startet opp i desember 2012. 
 
Status/nyheter i prosjektet :
Desember 2012: Første deltakersamling 14.desember i Fredrikstad. Gjennomgang av fremdriftsplan for 2013. Øyvind A Grandahl leder arbeidsgruppen «Tjenester i bolig», Karianne Fog leder arbeidsgruppen «Brukerbehov» og Thore Bjørge Johansen leder arbeidsgruppen «Økonomi».  Nyhetsbrev 1 
 
Januar 2013: Arbeidsgruppene er i gang med arbeidet
 
Februar 2013: Arbeidsmøte med referansegruppen. Gruppene har levert inn beskrivelse av Nå-situasjonen.
 
Mars 2013: Arbeidsseminar i Strømstad 11-12.mars. Hovedtemaer - Innovasjon v/Lars Wang, Housing first v/Gunnar Sveri, ACT v/Roald Engmann, Melandprosjektet v/Øyvind Arntzen. Nyhetsbrev 2

 Linker

Opprettet: 11.01.2013 10:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar