Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Boligsosialt arbeid 2016 - 2020

Lisa Gustavsen Endret:01.11.2019 13:48 Emneord (los) Koordinerende fellestjenester

«Bolig for velferd» - en samarbeidsavtale med Husbanken om boligsosialt arbeid 


Kort historikk :
Formell avtale ble inngått mellom Husbanken og Halden kommune i november 2010. Det ble umiddelbart etablert styringsgrupper og programgrupper i tråd med søknaden. Programleder ble ansatt og det konkrete arbeid ble igangsatt etter vedtatt framdriftsplan. I 2011 ble det gjennomført foranalyser og høsten 2011 var det aktive prosesser for å utarbeide program- og aktivitetsplaner.
 
 

·   Programavtalen  Underetegnet avtale Halden - Husbanken.pdf

·   Handlingsplanen frem til 2020  Handlingsplan Halden.pdf

·    Behovsmelding 2017   Behovsmelding Halden 2017.pdf

·    Aktivitetsplan 2017   Aktivitetsplan Halden 2017.pdfStyringsgruppen :
Styringsgruppen i Halden ledes av kommunalsjef helse og omsorg som er kommunedirektørens representant. Leder for Nav, Økonomi, basistjenester og teknisk/kultur inngår i gruppen. Det er tre sentrale politikere - ledere/representant for henholdsvis helse og omsorg, bygg, plan og teknisk. Hovedtillitsvalgt er også representert i styringsgruppen. Styringsgruppen delegerer ansvar for gjennomføring av aktivitetsplanene til programgruppen.
 
Programgruppen :
Programgruppen fungerer som den ” daglig ressurs” som programlederfunksjonen er en naturlig del av. Det er vesentlig for helheten for denne funksjonen og sikrer også kontinuitet i programfasene. Programgruppen har hovedansvar for gjennomføringen av vedtatte planer.
 
Brukerforum :
Halden kommune har fra søknaden ble utarbeidet, vært tydelige på at brukerorganisasjoner skal være delaktige i programarbeidet. Forumet består av 1 til 2 representanter fra: Funksjonshemmedes råd, Norsk forbund for utviklingshemmede, Eldrerådet, Demensforening, Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid, samt ved behov andre, bl.a. flyktninger. Halden kommune mener at det er viktig at alle målgrupper representeres, slik at det også kan være åpenhet om de prioriteringer man løpende må gjennomføre i programmet.

 

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 04.12.2012 14:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar