Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bostøtte

Karine Engebretsen Endret:28.05.2020 11:05 Emneord (los) Koordinerende fellestjenester, Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.
 

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du
  • er student med barn
  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.
Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.


Inntektsgrenser

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Grensene finner du her. http://www.husbanken.no/bostotte/inntektsgrenser/
 

Hvordan søke bostøtte?

Husbanken oppfordrer alle til å søke bostøtte elektronisk. 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
Søk bostøtte  http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ 
Har du problemer med å søke elektronisk finnes det en mulighet til å benytte papirsøknad. Den sendes til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden
 

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

Men du må melde fra skriftlig til kommunen
 
Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Klage på vedtak om bostøtte http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ 
Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.
 
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider http://www.husbanken.no/bostotte/ . Du kan også henvende deg til kommunens servicesenter for å få hjelp og veiledning.  Servicesenteret, Storgata 8, 1771 Halden
 
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 01.10.2014 08:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar