Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Meldepliktige lokaler og virksomheter

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2019 15:04 Emneord (los) Miljørettet helsevern

​Frisør- og hudpleievirksomheter

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre. Lokaler som skal brukes til frisør- eller hudpleievirksomheter skal meldes til kommunen.

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking eller permanent make-up, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.

Melding skal sendes:

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger


  Den som eier eller driver slik virksomhet, plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten må etablere et internkontrollsystem som sikrer at forskriften etterleves.

Solarievirksomheter

I likhet med andre hudpleievirksomheter, skal solarier meldes til kommunen. Se Frisør- og hudpleievirksomheter.

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må melde dette inn til Statens strålevern etter strålevernforskriften § 13. Kommunen fører tilsyn med solarier, og det er en rekke krav som stilles til de som tilbyr solarium til kosmetiske formål; bl.a. styrken på UV-strålingen og andre tekniske krav til solariet, alderskontroll, godkjent kunnskapsprøve og informasjonsplikt. Se mer informasjon på hjemmesiden til Statens strålevern.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere

Etter forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a skal virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere melde til kommunen ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer. Virksomheter skal i forbindelse med melding til kommunen legge frem en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Vurderinger skal deretter gjentas hvert femte år.

Campingplasser, hospitser, asylmottak

Campingplasser, hospitser og asylmottak skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer, se § 14 i forskrift om miljørettet helsevern. For virksomheter som krever tillatelse gjennom vedtak etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven eller annet lovverk som krever vurdering av helsekonsekvenser, vil det ikke være nødvendig med egen melding.

Forsamlingslokaler og lokaler for undervisning

Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer, se § 14 i forskrift om miljørettet helsevern. Forskriftens § 10 stiller også krav til helsemessige forhold i slike lokaler, bl.a. om inneklima, renhold, sanitære anlegg, sosialt miljø og forebygging av ulykker, skader og smittsomme sykdommer.

Badeanlegg

Etter forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. skal eier av badeanlegget legge frem melding til kommunen før anlegget tas i bruk, og ved endringer i driften av anlegget. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

Skadedyrbekjempere

Forskrift om skadedyrbekjempelse sier at skadedyrbekjemper må legge fram melding til kommunen dersom det skal benyttes bekjempelsesmidler spesifisert i § 3-2. Meldingen må fremlegges senest tre uker før tiltaket skal utføres, og inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet ved skadedyrbekjempelsen. Senest tre uker etter gjennomføringen skal skadedyrbekjemperen gi ny melding til kommunen om at tiltaket er gjennomført og om resultatet av tiltaket.

 Kontakt

 

Opprettet: 24.11.2017 14:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar