Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Miljø og helse i barnehager og skoler

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2019 15:04 Emneord (los) Miljørettet helsevern

​Formålet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt å forebygge sykdom og skade. Kapittel 9A i opplæringsloven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammen utgjør dette barns og elevers «arbeidsmiljølov».

Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. I tillegg stilles det krav om at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

 

Les mer i veilederne til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)

Miljø og helse i skolen (IS-2073)

 

Godkjenning og tilsyn

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. I Halden kommune er denne oppgaven plassert hos kommuneoverlegen og rådgiver for miljørettet helsevern. Forskriften fungerer sammen med opplæringsloven kapittel 9a som barnas arbeidsmiljølov, og godkjenningsordningen er et sentralt virkemiddel for å sikre barns arbeidsmiljø.

 

Barnehager og skoler skal godkjennes når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Utvidelse eller endring av virksomheten vil si renovering av eksisterende barnehage/skole, tilbygg til eksisterende barnehage/skole, midlertidige erstatningslokaler eller driftsmessige endringer som omlegging av driftsform eller utvidelse av antall barn/elever.  

Godkjenningsprosessen består av to trinn, der planer for nyetableringer eller utvidelser skal vurderes, og det skal gis en endelig godkjenning når virksomheten er klar til å starte opp. Det må derfor sendes inn to søknadsskjemaer i godkjenningsprosessen.

 

Trinn 1- søknad om samtykke til planer

Eier av virksomheten søker om samtykke til planer for ny barnehage/skole eller større endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis samtidig med at plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket. Miljørettet helsevern skal ha alle planer for nye og endringer av eksisterende virksomheter inn til vurdering.

Skjema finner du i høyremenyen 

 

Trinn 2 - søknad om godkjenning av arbeidsmiljø

Leder for virksomheten søker om godkjenning ifølge bestemmelser omkring driften av barnehagen/skolen. Miljørettet helsevern skal gi endelig godkjenning når prosjektet er ferdig, før det tas i bruk. Trinn 2-søknaden er en søknad om godkjenning av barns/elevers arbeidsmiljø.

Skjema finner du i høyremenyen  

 Søknadsskjemaene er basert på forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederne til forskriften.

 


 Kontakt

 

Opprettet: 24.11.2017 14:51

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar