Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Miljørettet helsevern

Karine Engebretsen Endret:06.05.2019 15:02 Emneord (los) Miljørettet helsevern

miljorettet-helsevern.png

Miljørettet helsevern omfatter alle miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan påvirke helsen, både fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Folkehelseloven kapittel 3 legger ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern til kommunene. I Halden er det kommuneoverlegen som har fått delegert dette ansvaret.

 

Ansvarsområde

Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

 • Rådgivning og behandling av klagesaker
 • Uttalelser i plansaker
 • Tilsyn med virksomheter og eiendommer, f.eks. skoler, barnehager og solarier
 • Behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktige
 • Ha oversikt over positive og negative miljøfaktorer som han ha innvirkning på helsen


Miljøfaktorer som kan påvirke helse og trivsel

 • Inneklima
 • Støy
 • Luftforurensning
 • Stråling (elektromagnetisk stråling, radon, solarier)
 • Forurensning til vann og grunn
 • Lukt
 • Skadedyr
 • Smittestoffer inkl. Legionella
 • Avfallshåndtering


 
Saksbehandlingen i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven. Klager på vedtak sendes til miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Alle saksdokumenter til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlige, etter offentleglova, og vil havne på postlisten. Det vil si at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar på den. 


Kontakt oss

Tlf 69 17 48 70

postmottak@halden.kommune.no 
Lover og forskrifter:

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veileder i miljørettet helsevern

Folkehelseloven

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift og skadedyrbekjempelse

Tobakkskadeloven
 

 Kontakt

 

Opprettet: 07.09.2015 09:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar