Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Omsorgsboliger

Karine Engebretsen Endret:24.10.2019 11:01 Emneord (los) Omsorgsboliger

Omsorgsboliger-2019.png

Området har ansvar for omsorgsboligene med heldøgnsbemanning i enheten.

Søsterveien, Brygga, Bergheim trygdeboliger, Hagegata og Vaterland er tradisjonelle omsorgsboliger for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. 

Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte.

Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Besøkstid til den enkelte bruker er etter samråd med brukeren. Det er ikke åpningstid på den enkelte omsorgsbolig, men dører er lukket og må åpnes av bruker eller personal avhengig av tiden på døgnet.

For boligene som retter seg mot brukere med demenssykdom ønsker vi at det tas kontakt med personalet dersom man ønsker å besøke brukere utover tidsrom mellom 09 og 20. Det er viktig at personalet her kan spille inn på brukerens og medbrukers behov når det kommer besøk, som til tider kan virke forstyrrende for noen av brukerne.


Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og omsorg. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og omsorg som ledes av kommunalsjef Veronica Aam. Enhetsleder for omsorgsboliger er Merete Tangen, merete.tangen@halden.kommune.no

Kontaktinformasjon

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. Omsorgsboliger

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar