Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Salgs-, serverings- og skjenketidene i Halden kommune

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2019 15:08 Emneord (los) Koordinerende fellestjenester, Salg og skjenkebevilling
a) Med  hjemmel i alkohollovens § 3-7 fastsettes følgende forskrift for salgstider for alkohol gr.1  i
Halden kommune:
 Mandag – fredag kl.09.00 – 20.00
Lørdager kl. 09.00 – 18.00
Onsdag før skjærtorsdag, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kl.09.00 – 15.00
 Salg er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
 
 
b)Med  hjemmel i serveringslovens § 15 skal følgende åpningstider gjelde for
serveringssteder i Halden kommune:
 Åpningstider alle dager: kl.06.00 – 03.00
For uteservering alle dager: kl.10.00 – 03.00
 
 
c) Med  hjemmel i alkohollovens § 4-4 skal følgende skjenketider gjelde i Halden kommune:
 Skjenketider gr.1 og 2 alle dager:kl.10.00 – 02.00
Skjenketider gr.3 alle dager:kl.13.00 – 02.00
 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.
 
Fastsatt åpnings- og skjenketid kan søkes utvidet for enkelt anledning, men ikke utover lovens maksimalgrenser (skjenking til 03.00).
 
Det vises for øvrig til politivedtektene vedrørende nattero.

mail: postmottak@halden.kommune.no

Opprettet: 11.05.2011 13:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar