Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bergheim dagsenter for eldre

  Endret:28.09.2020 13:49 Emneord (los) Dagsenter og aktivitetstilbud, Bergheim bo- og aktivitetssenter

Busterudgata-dagsenter.png

Gjennom faste aktiviteter og sosialt felleskap øker følelsen av tilhørighet og meningsfullhet i hverdagen. Dette er viktige faktorer for å kunne mestre hverdagene og bevare ferdighetene for å bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet er også ment for å gi pårørende avlastning.

Kontakt dagsenteret: 476 95 844


Avdelingsleder og pårørendekontakt er: Anette Woldheim Hansen, telefon 476 93 620

anette.w.hansen@halden.kommune.no

Enhetsleder: Anniken Nilsen, anniken.nilsen@halden.kommune.noMålgruppe
Hjemmeboende eldre som trenger et dagtilbud.
 
Kriterier
Brukerne som får tilbud om dagplass må kunne delta i en gruppe og ha behov for sosial kontakt. 

Tildeling av dagplasser
Benytt eget søknadsskjema - ligger under fanen "Skjemaer".
 
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vil bli en sentral del av driften til dagsenteret. Kommunens ansatte vil jobbe ut fra målsettinger og kvalitetssikre den faglige driften av dagsenteret på denne måten. Det blir viktig å etablere et godt samarbeid med frivillige som kan assistere og gjennomføre enkelte aktiviteter i nært samarbeid med kommunens ansatte. 
 
Transport:
Vi benytter oss av Halden Taxi som henter og bringer brukerne til dagsenteret mellom
kl. 09.00 og 09.30. Retur fra dagsenteret på ettermiddagen er kl. 14.30.
 
Måltider:
Frokost kl. 09.30
Kaffe kl. 12.00
Middag kl. 13.45
 
Hovedmålsetting:
Skape trygghet og trivsel for brukerne av dagsenteret.
Ivareta brukernes ressurser og gi opplevelser av mestring i hverdagen.
Bidra til et godt samarbeid med Bergheim bo- og aktivitetssenter.
 
Delmål:
 • Ivareta ressurser, livsverdier, vaner og tradisjoner hos den enkelte.
 • Dagsenteret skal tilby et variert aktivitetstilbud.
 • Skape et miljø for brukerne og deres pårørende som kan øke trivselen og livskvaliteten.
 • Dagsenteret skal jobbe for å styrke brukernes funksjonsnivå både psykisk, fysisk, intellektuelt og sosialt.
 • Dagsenteret skal bestrebe et godt samarbeid med frivillige lag/organisasjoner og et godt tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne.
 • Dagsenteret skal gi tilbud om et variert kosthold og legge til rette for sosial kontakt.
 • Gi pårørende avlastning og trygghet, som kan bidra til at brukeren bor lenger i eget hjem.
 • Bidra til et aktivt miljø på Bergheim bo- og aktivitetssenter så langt ressursene strekker til.
 • Bistå pårørende når brukeren av dagsenteret trenger annet tilbud.

Tiltak:

Virkemidler som kan tas i bruk for å oppnå målsettingene:
Brukernes behov, interesser, ønsker og funksjonsevne skal kartlegges og 
legges til grunn når aktivitetstilbud startes, både i forhold til gruppeaktiviteter og individuelt.

 • Sosiale aktiviteter som gir atspredelse og samhørighet i en gruppe.
  Eksempler kan være bingo, høytlesing, turer, matservering m.m
 • Samfunnsaktiviteter som er fokusert på samfunnsinnsikt i dag og før.
  Turer, avisgrupper, tv, diskusjonsgrupper m.m.
 • Aktiviteter som fremmer tankevirksomheten kan være ulike spill, 
  spørreleker, lesing, reminisens m.m.
 • Aktiviteter som gjenkaller minner bygger på erindring, matservering, 
  kulturelle aktiviteter, håndarbeidsaktiviteter, daglig trim m.m.
 • Legge til rette for at dagliglivets oppgaver vedlikeholdes. 
  Gi rom for at brukeren selv kan ta initiativ til basale funksjoner i for eksempel 
  spisesituasjoner og egenpleie.

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 14.02.2017 08:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar