Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Solheim dagsenter

  Endret:28.11.2019 15:02 Emneord (los) Dagsenter og aktivitetstilbud

Solheim senter.jpg


Solheim dagsenter er et dagtilbud til hjemmeboende demente

 

Kontakt: 459 79 022

 
Personalet består av aktivitører og hjelpepleiere, med et utstrakt samarbeid med andre fagpersoner, samt frivillige.
Solheim dagsenter ble åpnet 30.mars 2009 og ligger under samme tak som Solheim senter.
Dagsenteret er åpent fem dager i uken med plass til 10 brukere. Brukerne får innvilget 1- 5 dager pr. uke ut i fra hver enkeltes  behov. 
 
Målgruppe
Hjemmeboende som har en diagnostisert demenssykdom.
 
Kriterier
Brukerne som får tilbud om dagplass må kunne delta i en gruppe og ha behov for sosial kontakt. 
Det må foreligge en demensdiagnose eller brukeren skal være under utredning.
 
Tildeling av dagplasser
Det er kommunens søknadsskjema som danner grunnlag for tildeling av dagplasser.
Disse søknadsskjemaene skal sendes direkte til kommunens inntaksutvalg. Personalet
ved dagsenteret reiser på hjemmebesøk før endelig vedtak blir fattet.
 
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vil bli en sentral del av driften til dagsenteret. Kommunens ansatte vil jobbe ut fra målsettinger og kvalitetssikre den faglige driften av dagsenteret på denne måten. Det blir viktig å etablere et godt samarbeid med frivillige som kan assistere og gjennomføre enkelte aktiviteter i nært samarbeid med kommunens ansatte. Hver annen uke kommer et leseombud til dagsenteret.
 
Transport:
Vi benytter oss av Halden Taxi som henter og bringer brukerne til dagsenteret mellom
kl. 09.00 og 09.30. Retur fra dagsenteret på ettermiddagen er kl. 14.30.
 
Måltider:
Frokost kl. 09.30
Kaffe kl. 12.00
Middag kl. 13.45
 
Hovedmålsetting:
Skape trygghet og trivsel for brukerne av dagsenteret.
Ivareta brukernes ressurser og gi opplevelser av mestring i hverdagen.
Bidra til et godt samarbeid med Solheim senter.
 
Delmål:
 • Ivareta ressurser, livsverdier, vaner og tradisjoner hos den demente.
 • Dagsenteret skal tilby et variert aktivitetstilbud.
 • Skape et miljø for brukerne og deres pårørende som kan øke trivselen og livskvaliteten.
 • Dagsenteret skal jobbe for å styrke brukernes funksjonsnivå både psykisk, fysisk, intellektuelt og sosialt.
 • Dagsenteret skal bestrebe et godt samarbeid med frivillige lag/organisasjoner og et godt tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne.
 • Dagsenteret skal gi tilbud om et variert kosthold og legge til rette for sosial kontakt.
 • Gi pårørende avlastning og trygghet, som kan bidra til at brukeren bor lenger i eget hjem.
 • Bidra til et aktivt miljø på Solheim senter så langt ressursene strekker til.
 • Bistå pårørende når brukeren av dagsenteret trenger annet tilbud.

Tiltak:

Virkemidler som kan tas i bruk for å oppnå målsettingene:
Brukernes behov, interesser, ønsker og funksjonsevne skal kartlegges og 
legges til grunn når aktivitetstilbud startes, både i forhold til 
gruppeaktiviteter og individuelt.
 • Sosiale aktiviteter som gir atspredelse og samhørighet i en gruppe.
  Eksempler kan være bingo, høytlesing, turer, matservering m.m
 • Samfunnsaktiviteter som er fokusert på samfunnsinnsikt i dag og før.
  Turer, avisgrupper, tv, diskusjonsgrupper m.m.
 • Aktiviteter som fremmer tankevirksomheten kan være ulike spill, 
  spørreleker, lesing, reminisens m.m.
 • Aktiviteter som gjenkaller minner bygger på erindring, matservering, 
  kulturelle aktiviteter, håndarbeidsaktiviteter, daglig trim m.m.
 • Legge til rette for at dagliglivets oppgaver vedlikeholdes. 
  Gi rom for at brukeren selv kan ta initiativ til basale funksjoner i for eksempel 
  spisesituasjoner og egenpleie.


 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 16.05.2018 11:08

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar