Svømmehallen er endelig klar

Svømmehallen er endelig klar

Remmen svømmehall har vært stengt noen uker for å få gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid. Den åpner igjen mandag 27. november. 

Remmen svømmehall har vært stengt fra mandag 6. november på grunn av planlagt vedlikehold som skal sikre at svømmehallen kan være i drift i noen år til. Det var opprinnelig meningen at svømmehallen skulle åpne igjen mandag 20. november, men nå er det klart at åpningen blir mandag 27. november.  Vanntemperaturen i bassenget vil som før være 28 grader.

Etter at vedlikeholdsarbeidet startet, er det gjort en grundig gjennomgang av svømmebassenget. Som følge av dette ble det vurdert at det var behov for noen ekstra sikringstiltak. Det er grunnen til at arbeidet tok en uke lenger tid enn først anslått. 

Arbeid i teknisk rom

Halden kommune og Statsbygg eier Remmen svømmehall sammen. Nå har de to eierne sammen gjennomført et vedlikeholdsarbeid i svømmehallen for å sikre videre drift. 

- Det skal ikke utføres arbeid i publikumsområdet, men det er i tekniske rom under selve bassenget at det skal utføres vedlikeholdsarbeid. Arbeidet må gjøres for at svømmehallens teknikere skal få tilfredsstillende arbeidsforhold slik at svømmehallen kan holdes åpen enda noen år, sier prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune.

Det er blant annet løs betong som skaller av under bassenget som er fjernet. I tillegg er det injisert en masse som ligner på byggeskum for å hindre lekkasjer. Det er også jobbet med utbedring av ventilasjon, varmeforsyning, elektro og rør.

Krav om utbedring

Halden kommune har reforhandlet avtalen med Statsbygg om Remmen svømmehall. Mens Statsbygg opprinnelig ønsket å stenge svømmehallen i juni 2026, gjør den reforhandlede avtalen det mulig å drive Remmen svømmehall ut 2027. For å kunne holde svømmehallen åpen disse årene, er det derimot en forutsetning å utbedre det som skal fikses nå.

- Vi må senke vannstanden noe når dette arbeidet utføres og det er medvirkende til at svømmehallen må holde stengt i denne perioden. Selv om det er kjedelig å måtte stenge svømmehallen, ber vi om forståelse for at dette er nødvendig for å kunne holde svømmehallen åpen i flere år, sier Orud. 

Åpner i slutten av november

Arbeidet må utføres i 2023 av budsjettmessige grunner.  Det er Haldenfirmaet Øst AS som er hovedentreprenør, på bakgrunn av Statsbyggs rammeavtale. Regningen på cirka to millioner kroner deles av Statsbygg og Halden kommune.