Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Alle koronanyheter

Koronasituasjonen nå

I tråd med nye føringer fra regjeringen og smittetrykket i Halden gjøres det endringer knyttet til håndtering av koronaviruset.

Forlater testsenteret med viktig erfaring

Over 300 personer har hatt jobb ved det internasjonale testsenteret på Svinesund. Nå trappes aktiviteten ned, men mange personer har med seg verdifull arbeidserfaring og økt kompetanse videre i arbeidslivet på grunn av koronatestingen på grensen.

Lettelser i koronatiltakene

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, men har fortsatt noen råd og anbefalinger som er lurt å kjenne til. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10. Her er oversikten.

Enklere hverdag for barn

Nå avsluttes den jevnlige koronatestingen av barn i grunnskolen. Også yngre barn skal nå testes mindre.

Hvem anbefales fortsatt PCR-test?

Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommuner og laboratorier. Derfor er det noen som ikke bør ta PCR-test og alle som tester positivt på en selvtest skal registrere testresultatet i kommunens smittesporingssystem.

Innfører grønt nivå

Beredskapsnivået ved barnehager og grunnskolen i Halden senkes fra gult til grønt. Samtidig forbereder skoler og barnehager seg på at mye sykefravær kan gi driftsutfordringer.

Nye koronatiltak - vurderer trafikklys

Regjeringen har innført flere lettelser i de nasjonale koronatiltakene. Du finner oversikten her. Om det også blir endring av trafikklysnivå i grunnskole og barnehage, besluttes senere.

Vil teste skoleelever to ganger i uka

Halden kommune innfører nå en endring i testrutinene ved skolene for å avdekke smitte tidligere og for å gjøre situasjonen mer oversiktlig for hjem og skole.

Starter jevnlig testing ved to skoler

Ved Os skole og Rødsberg ungdomsskole er det mye koronasmitte spredt på mange klasser. Halden kommune innfører nå en endring i testrutinene ved disse skolene for å avdekke smitte tidligere og for å gjøre situasjonen mer oversiktlig for hjem og skole.

Nå kan flere bestille 3. vaksinedose

Det åpnes nå for at alle som er 18 år eller eldre kan bestille time for vaksinering med en 3. dose koronavaksine uavhengig av yrke eller om en har tilleggssykdom eller ikke. Forutsetningen er at det er gått minimum 20 uker fra en fikk 2.dose.