Vaksinen nærmer seg

Vaksinen nærmer seg

Det mange har ventet på er nå snart en realitet. Koronavaksinen er ventet til Halden i løpet av januar.

- Det er korte intervaller som gjelder for denne vaksinen. Vi får beskjed om når den kommer, og hvor mange enheter vi får, bare fem dager før den blir levert til Halden, sier kommunelege Halvard Bø.

Han presiserer også at når vaksinen er på plass må den brukes innen fire dager.

Det kommer SMS fra kommunen

- Det er nå veldig viktig at innbyggerne følger godt med på kommunens nettside og sosiale plattformer. Der vil vi annonsere når det kommer vaksine, hvem som skal vaksineres og når vaksineringen vil skje, sier Bø.

I tillegg vil det komme SMS fra Halden kommune til de gruppene av befolkningen som er aktuelle for vaksinasjon. I meldingen står det informasjon om hvordan man kan bestille time for vaksinasjon.

- Vi starter med å vaksinere de eldste over 85 år, dernest aldersgruppen 75-84 år osv. Kjenner du noen i de gruppene som får tilbud om vaksine, og som har problemer med å bestille time selv er det fint om du hjelper de. Det er viktig at vi får brukt opp alle vaksiner vi får levert i løpet av de fire dagene vi har til rådighet, oppfordrer Bø.

Det vil komme informasjon på kommunens nettsider om hvor vaksineringen vil foregå så fort avtaler om et egnet lokale er gjort.

- Nok en gang; følg godt med i våre kanaler slik at du er klar når vi får beskjed om hvilken dato vaksiner blir levert til Halden, avslutter kommunelegen.