Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Grensependlere

Registreringsplikt for alle som reiser til Norge

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen.

Digitalt registreringsskjema og mer informasjon fra norske myndigheter finner du her!

Grensependlere

Arbeidspendlere mellom Sverige og Norge kan få utført sine nødvendige koronatester ved Svinesund testsenter.

Gjeldende regler:

Grensependlere, både de som er bosatt i Norge og Sverige skal teste seg hver 7. dag, og de har karantene på fritiden.

♦ Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at egne ansatte får utført sine påkrevde koronatester, så det anbefales at alle arbeidsgivere i Norge med ansatte fra andre land legger til rette og informerer egne ansatte om hvor og hvordan de skal la seg teste.  

Svinesund testsenter

Halden kommune tilbyr testing av grensependlere ved Svinesund testsenter, der også andre som reiser inn i Norge testes.
Her finner du veibeskrivelse og praktisk informasjon om Svinesund testsenter.

Kostnad: 

 • For dagpendlere bosatt i Sverige og Finland koster hver koronatest 500 kroner eksklusiv merverdiavgift (mva). 
 • Arbeidsgiver vil bli fakturert dette av Halden kommune i etterkant av utført test.
 • Alle fakturaer som utstedes fra Halden kommune 14. januar 2021 og senere, vil faktureres eksklusiv mva. Etter ny vurdering av gebyrets art, anses testgebyret som omsetning av helsetjeneste og er unntatt merverdiavgiftsplikt. Arbeidet med koronatesting er en forebyggende helsetjeneste for å hindre importsmitte over grensene.
 • Testgebyret dekker de faktiske kostnadene og er vesentlig lavere enn hva det vil koste å kjøpe tilsvarende test i det private markedet.

Testresultat

Ved positivt testresultat vil Halden kommune varsle personen som er testet direkte. Halden kommune gir ingen tilbakemelding ved negativ test for utenlandske grensependlere. For norske grensependlere blir resultatet lagt inn på helsenorge.no

Grensependlere til Norge

Trenger du dokumentasjon på utført test?

Halden kommune kan gi bekreftelse på at koronatest er utført, men for å gjøre det må arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker har med disse to skjemaene ferdig utfylt til testsenteret:

Koronatest grensependling - info om arbeidstaker (DOCX, 2 MB)

Koronatest grensependling - bekreftelse bedrifter (DOCX, 2 MB)

Bekreftelse på utført test, vil ikke inneholde informasjon om testresultat. 

Pendlere til Halden

Grensependlere som jobber for en arbeidsgiver i Halden, må ikke stå i samme kø som grensependlere som jobber andre steder.
På Svinesund finnes både testsenter for grensen og lokalt testsenter for Halden. Grensependlere som arbeider i Halden, kan velge om de vil bruke det lokale eller det internasjonale. Det lokale testsenteret har åpent på dagtid og krever timebestilling på forhånd som for innbyggere i Halden ellers. Telefontid er 9-11.45 og 12.30-16. Timebestilling gjøres på telefon 488 85 200 eller på nett her:

Bestille koronatest

Dersom åpningstiden ved det lokale testsenteret ikke er praktisk, kan det døgnåpne testsenteret på Svinesund benyttes også av grensependlere med arbeidsplass i Halden. Ved det døgnåpne testsenteret er det ingen timebestilling og man må stå i samme kø som alle andre. 

Informasjon fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har laget et eget informasjonsskriv som beskriver pliktene til arbeidsreisende som skal inn til Norge. 

Grensependlere fra Norge til Sverige

Grensependlere bosatt i Halden med arbeidssted i Sverige skal på vei hjem fra arbeid bruke det internasjonale testsenteret på Svinesund slik alle som passerer grensen gjør. Testen er gratis.

 • Halden kommune gir ikke en egen bekreftelse på at koronatest er utført, men registrerer testresultatet på helsenorge.no
 • På det døgnåpne testsenteret er det ingen timebestilling og man må stå i samme kø som alle andre. 
 • Grensependlere fra andre kommuner i Norge som pendler over grensen til Sverige, må sørge for å ta gyldig koronatest i sin hjemkommune.

Oppdatert 26.2.2021

Regjeringen fjerner nå innreiserestriksjonene for grensenære pendlere fra Sverige og Finland.

Dagpendlerne må ta koronatest hver syvende dag.
 
Dette gjelder for de som er bosatt i Sverige eller Finland og som dagpendler til arbeid i Norge. Dagpendling inkluderer kvelds- og nattarbeid, så lenge man reiser hjem etter endt arbeidstid.

 • Unntaket gjelder ikke for pendlere bosatt i andre land enn Finland og Sverige og heller ikke ukependlere eller pendlere i annen turnus.
 • Dagpendlerne skal kun benytte seg av de godkjente grenseovergangsstedene, og de kan kun krysse grensen når grenseovergangsstedene er åpne

Dagpendlerne fra Sverige og Finland må i grensekontrollen dokumentere:

 • Dokumentasjon på at hun eller han er bosatt i Sverige eller Finland.
 • Bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at hun eller han er dagpendler.
 • Bekreftelsen skal inneholde informasjon om arbeidssted, arbeidstid og avstand til hjemmet.
 • Attest som viser negativ Covid-19-test.
  • Testen må være tatt ila de siste syv døgnene før ankomst til Norge.
  • Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland.
 • Dokumentasjon på at man har fylt ut elektronisk innreiseregistreringsskjema.

Endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 1. mars. regjeringen.no

Her er Halden kommunes hovedmeny for lokal koronainformasjon.