Grensependlere

Nå er registreringsplikt innført for alle som kommer til Norge

 Fra 21.desember 2020 må alle som skal til Norge registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere og grensependlere skal registrere seg.
Les mer om registreringsplikten på regjeringen.no

Her er skjemaet du skal fylle ut og levere til politiet på grensen. (PDF, 68 kB)

Grensependlere

Det er innført obligatorisk koronatesting for alle som reiser inn til Norge. For å håndtere dette på grensen, er det nødvendig at grensependlere som ikke jobber i Halden kjører forbi teststasjonen på Svinesund og testes i den kommunen der de jobber.

Krav til testing av arbeidspendlere

Alle grensependlere må i tiden fremover få utført sine vanlige koronatester i den kommunen der de jobber. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at egne ansatte får utført sine påkrevde koronatester, så det anbefales at alle arbeidsgivere med ansatte fra andre land legger til rette og informerer egne ansatte om hvor de skal la seg teste når dette ikke lenger kan gjøres på Svinesund.

Halden kommune anbefaler alle nærliggende kommuner om å planlegge for økt pågang på sine testsentre som følge av denne endringen. Spørsmål fra arbeidstakere bør rettes til den kommunen der arbeidsgivere holder til.

Pendlere til Halden

Grensependlere som jobber for en arbeidsgiver i Halden, vil kunne ta sine koronatester ved Halden kommunes testanlegg på Svinesund. Disse skal da testes ved samme teststasjon som øvrige haldensere og ikke i køen med de som krysser grensen.

Også lokale grensependlere må ha bestilt time på forhånd.
Det kan gjøres på tlf 488 85 200 eller på nett.

Bestille koronatest

For arbeidspendlere som skal ha dokumentasjon på utført koronatest fra Halden kommune er det noen enkle krav som arbeidsgiver må sørge for at blir fulgt. Skjemaer du må ha med til testsenteret finner du her:

Koronatest grensependling - info om arbeidstaker (DOCX, 2 MB)

Koronatest grensependling - bekreftelse bedrifter (DOCX, 2 MB)

Grensependlere som har sin arbeidsplass i Halden, får tilbud om å utføre sine koronatester ved kommunens testsenter på Svinesund. Det er to skjemaer som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker har med til teststasjonen ferdig utfylt. Det ene skjemaet skal ha personinformasjon og bedriftsinformasjon som Halden kommune trenger for å utføre testen. Det andre skjemaet skal være arbeidsgivers dokumentasjon på utført test. Dette stemples av Halden kommunes ansatte på teststasjonen før det sendes med arbeidstaker i retur til arbeidsgiver. 

Begge skjemaer skal være utfylt av arbeidsgiver før testen tas. Det er viktig at det skrives tydelig og aller helst bør det skrives med maskin. Ved manglende skjema eller ikke lesbar skrift, kan ikke test gjennomføres.

Kostnad: 

Hver koronatest koster 500 kroner eksklusiv merverdiavgift (mva). Arbeidsgiver vil bli fakturert dette av Halden kommune i etterkant av utført test.

Alle fakturaer som utstedes fra Halden kommune med fakturadato 14.01.2021 og senere vil faktureres eksklusiv mva. Etter ny vurdering av gebyrets art, anses testgebyret som omsetning av helsetjeneste og er unntatt merverdiavgiftsplikt. Arbeidet med koronatesting er en forebyggende helsetjeneste for å hindre importsmitte over grensene.

Testgebyret dekker de faktiske kostnadene og er vesentlig lavere enn hva det vil koste å kjøpe tilsvarende test i det private markedet.

Ansatt i Halden kommune?

Er du ansatt i Halden kommune skal du benytte testsenteret på Svinesund. 

Testresultat

Ved positivt testresultat vil Halden kommune varsle personen som er testet direkte. Ved negativ test gis ingen tilbakemelding. 

Bakgrunn og regler

Reglene om testing er fastsatt i den nasjonale covid19-forskriften.

Forskriften gjør det klart at mange bedrifter nå må kunne dokumentere at deres ansatte som grensependler er testet for koronaviruset jevnlig. Det er altså nasjonale myndigheter som har innført disse reglene - ikke Halden kommune. 

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, og det er de samme kravene som stilles til arbeidsgivere i hele landet. 

Slike tester kan arbeidsgivere for eksempel velge å få utført på private klinikker til kommersiell pris. 

Halden kommune ønsker generelt å tilrettelegge for næringslivet og har derfor fått på plass en ordning som både er enklere og rimeligere for mange bedrifter som trenger slike tester. 

Informasjon fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har laget et eget informasjonsskriv som beskriver pliktene til arbeidsreisende som skal inn til Norge. 

Her kan du lese dette informasjonsskrivet

Arbeidsgivere anbefales å ikke sende alle sine arbeidstakere samtidig. Ved å spre belastningen på testsenteret blir det mindre kø. Dersom man opplever kø, anbefales arbeidstaker å komme tilbake en annen dag eller et annet tidspunkt på dagen.