Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Karantenerapport

Karantenerapport

Her er en oversikt over skoler, barnehager og eventuelle andre offentlige virksomheter i Halden som er berørt av smittekarantene som følge av koronaviruset.

Denne oversikten viser karantenesituasjonen i Halden 11. april 2021.

Følgende virksomheter er berørt av smittekarantene:

Hjortberg skole:

  • En SFO-gruppe på 1. trinn
  • En klasse på 5. trinn
  • En klasse på 6. trinn

Risum undomsskole:

  • En klasse på 9.trinn

Karantenens varighet

Vær oppmerksom på at start og slutt for karantene, vil kunne variere fra sted til sted. Varigheten for smittekarantene er 10 dager, og dette beregnes fra antatt smittetidspunkt. Enkeltpersoner kan gå ut av karantene ved negativ PCR-test tatt tidligst dag 7 etter eksponering for smitte.  

Ikke avklaringskarantene

Oversikten viser kun virksomheter som er berørt av smittekarantene. Dette er karantene som følge av at noen er bekreftet smittet.

Avklaringskarantene er mer kortvarig da den bare varer til det er avklart om noen er smittet. Hensikten med dette tiltaket er å begrense ytterligere smittespredning. Avklaringskarantene vil ikke rapporteres her.

Kan være flere med karantene

Denne oversikten vil i hovedsak nevne skoler og barnehager – både offentlige og private. I tillegg vil også andre offentlige virksomheter, som for eksempel helseinstitusjoner, bli nevnt her ved karantene.

Private bedrifter og foreninger med karantene vil normalt ikke nevnes her. I tilfeller der det er viktig at publikum får vite om smittesituasjoner ved private bedrifter eller foreninger/klubber, vil dette bli offentliggjort via egen pressemelding.

Mer informasjon

Ved karantene ved skoler og barnehager er det som regel mer konkret informasjon tilgjengelig på nettsidene til den enkelte skole eller barnehage. 

De som er berørt av karantene har fått beskjed direkte.