Koronatiltak

Koronatiltak

Det finnes både nasjonale, regionale og lokale tiltak og anbefalinger for å begrense koronasmitte. Her er en oversikt over anbefalinger og tiltak som gjelder for Halden.

Viktig om oversikten:

  • Lokale regler og anbefalinger kommer i tillegg til eventuelle nasjonale og regionale regler og anbefalinger. Du må alltid føye deg etter de strengeste reglene, enten disse er lokale, regionale eller nasjonale. 
  • Beredskapsnivå i barnehager og skoler kan besluttes lokalt om nødvendig. Også besøksregler for kommunens egne institusjoner besluttes av kommunen ved behov. 
  • Det er straffbart å bryte regler som er forskriftsfestet.

Nasjonale regler og anbefalinger

Regjeringen har lettet på tiltakene. De nye reglene og anbefalingene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Trykk på den blå knappen for å se oversikten:

 Les nasjonale regler og anbefalinger her (regjeringen.no)

Begrunnelse for reglene finner du i regjeringens pressemeldinger fra 13. og 14. januar:

Regler og anbefalinger for smittede og nærkontakter

Les regler og anbefalinger til deg som har fått påvist smitte og deg som er nærkontakt til en smittet her 

Regler om innreise til Norge

Registrer din innreise her (entrynorway.no)  

Fra 26.november skal alle over 16 år - utenlandske og norske - fylle ut et skjema ved innreise til Norge. Selv fullvaksinerte som kun har vært en kort tur over grensen må fylle ut innreiseskjemaet. Grensependlere skal også fylle ut skjemaet, men det er mulig å krysse av i skjema slik at de gjelder for en uke av gangen. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper.

Lokale anbefalinger

I tillegg til å følge nasjonale regler og anbefalinger, anbefaler kommuneoverlegen i Halden anbefaler følgende:

Her er Halden kommunes samleside med alt av koronainformasjon