Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Hvem skal testes og hvordan gjøres det? Her er praktisk info om koronatesting.

Trenger du en koronatest?

Koronatest kan tas som hurtigtest på vårt testsenter eller som PCR-test på vårt testsenter.

Det er først og fremst følgende grupper som har behov for PCR-test:

  • De som skal bekrefte en positiv hurtigtest
  • De som har kraftigere symptomer
  • De som testes seint i sykeperioden / mistanke om at smitteførende periode er over

Timebestilling

Trenger du PCR-test må du bestille time på nett eller ved å ringe koronatelefonen. Du kan også bestille time for hurtigtest hvis du ønsker det. 

Testing uten timebestilling (drop-in)

Det kommunale testsenteret på Svinesund er åpent for testing uten timebestilling i følgende tidsrom:

  • Mandag-fredag klokken 08.15 – 11.00 
  • Mandag-fredag klokken 13.00 – 14.00
  • Lørdag og søndag klokken 12.00-14.00

Drop-in-testingen er kun hurtigtest. Dette er et godt verktøy for deg som har lette symptomer og da er det viktig å avklare om det er covid-19 eller ikke. Trenger du PCR-test, må du bestille time.

Les mer om drop-in koronatest her

Hvor kan jeg testes?

Testing av haldensere som har symptomer eller er nærkontakter er gratis. Det kommunale testsenteret er i en egen brakkerigg på samme eiendom som det internasjonale testsenteret. Dette er mellom E6 og fylkesvei 118 (Gamle E6) som nabo til Svinesund tollstasjon. 

Hvem skal testes for koronavirus?

Pasienter med koronainfeksjon har ofte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Men i en del tilfeller vil pasientene kun ha lette forkjølelsessymptomer. Derfor skal alle med nyoppstått luftveisinfeksjon testes. Det gjelder egne råd for barn - se under.

Ikke møt opp hos fastlegen eller på legevakten uten å ha ringt på forhånd! Dette for å hindre spredning av smitte til andre pasienter.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger.

Testing av barn

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Her er to sjekklister som skal hjelpe foresatte og alle som jobber med barn å vurdere situasjonen:

Testing av helsepersonell

For helsepersonell som kommer fra utlandet for å arbeide i helsevesenet i Norge, gjelder egne regler for testing. Forhør deg med nærmeste leder på arbeidsplassen der du skal arbeide, om hvilke regler som gjelder.

  • Testing av slikt helsepersonell skjer også ved koronakontoret.
  • Time bestilles ved å ringe koronatelefonen 488 85 200.

Svar på test

Svar på testen vil normalt være klar om ettermiddagen dagen etter at testen ble tatt. For de som blir testet sent på dagen på hverdager, vil det kunne gå ytterligere et døgn før svaret er klart. Det er enkelt og raskt å få svaret på nett.

Logg inn på helsenorge.no og få svaret på din koronatest her.

  • Alternativt kan du ved testing be om at vi ringer deg når svaret er klart.
  • Ved påvist koronavirus (positiv test) vil vi alltid ta telefonisk kontakt.

Test uten medisinsk grunn

Innbyggere i Halden kan få utført Covid-19 hurtigtest uten medisinsk grunnlag. Dette kan for eksempel være aktuelt ved reise, arrangement o.l.

Det tilbys ikke PCR-test uten medisinsk grunn.

Trenger du koronatest uten medisinsk grunn - se mer informasjon her.