Koronatiltak

Koronatiltak

Det finnes både nasjonale og lokale tiltak og anbefalinger for å begrense koronasmitte. Du må alltid føye deg etter de strengeste reglene, enten disse er lokale eller nasjonale. Her er en oversikt over anbefalinger og tiltak som gjelder for Halden.

Viktig om oversikten:

 • Fra fredag 11. juni har ikke Halden en lokal koronaforskrift. Da gjelder de nasjonale reglene og anbefalingene.
 • Beredskapsnivå i barnehager og skoler besluttes likevel lokalt. Også besøksregler for kommunens egne institusjoner beslutte av kommunen. Dette finner du i oversikten under. 
 • Det er straffbart å bryte regler som er forskriftsfestet.

Dette gjelder i Halden fra og med 11. juni:

Nasjonale regler og anbefalinger

Skoler og barnehager 

Regler om beredskapsnivå i skoler og barnehager besluttes direkte av kommuneoverlegen.

 • Fra mandag 21. juni er barnehager på grønt nivå.
 • Fra mandag 21. juni er alle barneskoler og ungdomsskoler på grønt nivå.
 • Fra mandag 21. juni er videregående skole på grønt nivå.

Det gis direkte informasjon fra den enkelte skole/barnehage om hvordan dagene legges opp. 

Her kan du lese mer om hva de ulike nivåene i skole og barnehage betyr

Regler for besøk til lokale helseinstitusjoner:

Fra 14. juni 2021 gjelder felles regler for besøk ved Halden kommunes sykehjem og helsehus:  

 • Antall nærkontakter/besøkende begrenses til 2 personer samtidig dersom man er inne på pasientens rom. Ved besøk ute anbefales ikke flere enn 5 besøkende samtidig.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer

Gjennomføring av besøk

 • Alle besøkende skal registrere dato, navn, telefonnummer og navn på pasient på skjema ved ankomst.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst. Dette gjelder også ved besøk utendørs.
 • Besøkende anbefales å benytte munnbind under hele besøket når ikke 1 meters avstand kan opprettholdes.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Ved medbrakt mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkkenet i avdelingen.
 • Pasient og besøkende skal utføre håndhygiene når besøket avsluttes.

Unntak fra besøksrutinen

For pasienter som er i livets siste fase vurderes det om antall besøkende kan øke. Vurderingen gjøres i samråd med vakthavende lege/ansvarlig sykepleier.

Renhold etter besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket har foregått (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres av besøkende etter besøket.
 • Rene mikrofiberkluter er tilgjengelig på rommene eller ved inngangen til alle avdelinger. Klutene fuktes med vann før rengjøringen. Etter bruk legges de igjen på pasientrommet.

Øvrige boliger:
Boliger med helsepersonell til stede er private hjem der kommunen ikke kan pålegge begrensning i besøk. Det oppfordres likevel sterkt til å være nøye med alle smitteverntiltak i slike boliger. Dette gjelder tilrettelagte boliger i Søsterveien, Vaterland/ Hagegata, Bergheim tilrettelagt bolig, Brygga, Konglelund og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Reglene om helseinstitusjoner er vedtatt av Halden kommune.

 

Snarvei til nasjonale koronatiltak:

De nasjonale reglene som du finner på lenkene over tar for seg mange områder i samfunnet, for eksempel sosial kontakt, reiser, uteliv, arbeidsliv, butikker, idrett, arrangement, skole og utdanning. Det er særlig viktig å sette seg inn i nasjonale råd og regler for de områdene der du selv er aktiv.

Her er Halden kommunes samleside med alt av koronainformasjon