Koronatiltak

Koronatiltak

Det finnes både nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense koronasmitte. Du må alltid føye deg etter de strengeste reglene, enten disse er lokale eller nasjonale. Her er en oversikt over alle lokale anbefalinger og tiltak for Halden, samt snarvei til de nasjonale tiltakene.

Snarvei til nasjonale koronatiltak:

De nasjonale reglene som du finner på lenkene over tar for seg mange områder i samfunnet, for eksempel sosial kontakt, reiser, uteliv, arbeidsliv, butikker, idrett, arrangement, skole og utdanning. Det er særlig viktig å sette seg inn i nasjonale råd og regler for de områdene der du selv er aktiv.

Halden kommune vil særlig minne om følgende nasjonale regler:

 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Alle bør begrense sosial kontakt. 
 • Unge og voksne som har vært i situasjoner uten å holde meteren, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogruppene.

Lokale koronatiltak for Halden:

Under finner du lokale påbud, anbefalinger og andre tiltak for Halden. Oversikten vil bli oppdatert og justert etter hvert som tiltakene endres. Vær oppmerksom på at alle lokale tiltak kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene.

Varighet: Alle tiltak gjelder til og med tirsdag 2. februar 2021, hvis ikke annet er oppgitt ved det enkelte tiltaket. 

Påbud – lokal forskrift

Halden kommune har vedtatt en egen forskrift som pålegger alle i Halden å følge disse påbudene om arrangementer, munnbind, karantene og smittesporing. Brudd på regler i en forskrift kan følges opp av politiet og kan få alvorlige følger. Denne forskriften ble justert 18. januar 2021 etter vedtak i Formannskapet.

Les Haldens koronaforskrift her  (PDF, 198 kB)

Innendørs arrangementer

I tillegg til reglene i den nasjonale Covid-19-forskriften kreves i Halden ved innendørs arrangementer:

 • Offentlige steder og virksomheter med fastmonterte seter, slik som for eksempel kino, teater og tilsvarende kultur-, idretts- og underholdningssteder kan holde åpent. Likevel er det slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike steder.
 • Arrangøren skal sørge for at alle deltakerne som ikke er i samme husstand, skole- eller barnehagekohort skal kunne holde minst to meters avstand til andre som ikke er i samme husstand/ kohort, målt fra skulder til skulder. Dette gjelder også på vei inn og ut fra arrangement, samt i pauser.

Munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

 • Kollektivtrafikk: Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Taxi: Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Ansatte: Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Unntak: Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Halden skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

Andre lokale regler – ikke forskrift

Følgende regler er innført av Halden kommune. Dette er regler som kommer i tillegg til det som den lokale forskriften omtaler:

Munnbind i helsevesenet

Påbud: Halden kommune har innført påbud om bruk av munnbind for egne ansatte i helsevesenet i pasientnært arbeid når det ikke er mulig å holde en meters avstand. 

Besøk til helseinstitusjoner

 • Helsehuset, avdeling Karrestad: Besøk må avtales på forhånd. Pårørende anbefales å holde besøk på et minimum. Hver pasient kan kun få besøk av 1 fast «besøksvenn» ut januar 2021. Bruk av munnbind er påkrevd.
 • Sykehjemmene Bergheim, Solheim og Iddebo: Besøk må avtales på forhånd. Hver pasient kan kun få besøk av 1 fast «besøksvenn» ut januar 2021. Bruk av munnbind er påkrevd.
 • Boliger med helsepersonell til stede er private hjem der kommunen ikke kan pålegge begrensning i besøk. Det oppfordres likevel sterkt til å være nøye med alle smitteverntiltak i slike boliger. Dette gjelder boliger i Søsterveien, Vaterland/ Hagegata, Bergheim, Brygga, Konglelund og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kommunale virksomheter med redusert aktivitet

 • Brygga kultursal: Halden kommune har valgt å avlyse alle arrangementer kommunen arrangerer i Brygga kultursal.  Avlysningene i Brygga kultursal gjelder ut mars 2021.
 • Halden bibliotek: Det oppfordres til korte besøk.

Her er Halden kommunes samleside med alt av koronainformasjon