Koronavaksine

Koronavaksine

Koronavaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det. Her gir vi deg statusoppdateringer og praktisk informasjon om vaksineringen i Halden.

Tlf. Vaksinesenteret: 989 04 425

Status for vaksinering i Halden (oppdatert 18.mai 2022)

Vaksinering

 • Koronavaksine får du ved Vaksinekontoret i sentrum, Jacob Blochs gate 4.
 • Det er åpent for vaksinering onsdager kl. 12.00 - 15.30.
 • Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 08.30-15.30 (matpause kl. 11.00 og 12.00).

Vaksinesenteret på Sørlifeltet er nå stengt.

4.dose til personer som er 80 år eller eldre

Folkehelseinstituttet vurderer at det, basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge, ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 4.vaksinedose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

Folkehelseinstituttet åpner nå (fra 22.april) allikevel for at personer som er 80 år eller eldre, kan få en 4.vaksinedose. Forutsetningen er at det er gått minimum 4 måneder siden 3.dose og at de ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette.

Bestilling av time på Vaksinesenteret kan gjøres på nett ved å klikke på lenken og følge instruksjonene på PC’n eller smarttelefonen. Bestille time på nett

Eller du kan ringe Vaksinesenteret på telefon 989 04 425 (for åpningstider på telefonen, se info over)

Vaksinerte til nå

I det sentrale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) er det pr. 17.mai registrert 25.410 haldensere som har fått minst én dose, 23.786 som har fått to doser, 17.430 som har fått tre doser og 245 som har fått 4.doser. Den siste gruppen er personer med sterkt nedsatt immunforsvar og en anbefaling fra sykehusspesialist - eller personer som er 80 år eller eldre og som har ønsket en 4.dose.

Dette betyr at av befolkningen som er 18 år eller eldre, har 93,1 % fått én dose, 91,2 % to doser og 69,0 % tre doser koronavaksine. Av de som er 65 år eller eldre har 91,8 % - og av de som er 45 år eller eldre har 84,4 % - fått tre doser. I tillegg har 94,2 % av 16-17-åringene fått én dose og 81,2 % to doser. Når det gjelder 12-15-åringene har 76,1 % fått én dose.

Tallene ovenfor er uavhengig av hvor personene er vaksinert – enten det er ved Vaksinesenteret, ved apotekene, på sykehuset Østfold, der de studerer eller annet sted. Personer som er vaksinert i Halden, men har annen bostedsadresse inngår ikke i tallene.

I Halden er det fra januar 2021 og til nå satt til sammen 65.577 vaksinedoser. Dette er i hovedsak vaksiner satt ved Vaksinesenteret, men også vaksiner satt på sykehjemmene, hjemme hos pasienter som ikke kunne møte på Vaksinesenteret og i Halden fengsel. Inkludert i dette tallet er også 1.063 doser satt ved Apotek1 Ørnen og Apotek1 Tista.

De som kan bestille time eller møte opp på drop-in er:

Vaksinering med 1.dose

 • Alle som er 5 år eller eldre og ennå ikke har fått 1.dose

Vaksinering med 2.dose

 • Alle som er mellom 5 og 11 år og har fått 1.dose for minimum 8 uker siden
 • Alle som er mellom 12 og 17 år og har fått 1.dose for minimum 12 uker siden
 • Alle som er 18 år eller eldre og har fått 1.dose for minimum 4 uker siden

Vaksinering med 3.dose

 • Alle som er 18 år eller eldre og har fått 2.dose for minimum 20 uker siden – uavhengig av yrke og av om en har tilleggssykdom eller ikke

Vaksinering med 4.dose

 • Pasienter med sterkt nedsatt immunforsvar som etter en anbefaling fra behandlende sykehuslege fikk 3.dose tidlig og hvor det er gått minimum 3 måneder siden de fikk denne.
 • Alle som er 80 år eller eldre og som har fått 3.dose for minimum 4 måneder siden og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette (ny gruppe fra 22.april 2022)

Disse gruppene kan bestille time på nett, eventuelt på telefon. Personer som har bestilt time og hvor kravet til intervall mellom dosene er for kort når de møter til vaksinering, vil bli avvist og må bestille ny time.

Eksempel på utregning av intervall: hvis du fikk 2.dose mandag 27.september, kan du tidligst få 3.dose mandag 14.februar.

Her bestiller du time på nett
Følge instruksjonene på PC’n eller smarttelefonen.
Eller du kan ringe Vaksinesenteret på telefon 989 04 425

En kan velge om en vil bli vaksinert med Pfizers vaksine Comirnaty eller Modernas vaksine Spikevax. For personer (både menn og kvinner) under 30 år anbefales Comirnaty.

 

Vaksinering av barn mellom 5 og 11 år

Det kan nå bestilles time for barn mellom 5 og 11 år på samme måte som for ungdom og voksne.

Du kan lese mer om koronavaksine til barn og unge på Folkehelseinstituttets nettside

Samtykkeskjema

Alle som skal vaksineres og ikke har fylt 16 år, må ha med seg et samtykkeskjema undertegnet av barnets/ungdommens foreldre (det vil si alle som har foreldrerett).

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år

Ny vaksine

Til de som ikke kan ta eller ikke ønsker å ta en mRNA-vaksine, kan vi tilby vaksinasjon med den proteinbaserte vaksinen Nuvaxovid.

Nuvaxovid er godkjent til grunnvaksinering av personer som er 18 år eller eldre. Grunnvaksinasjon med Nuvaxovid består av 2 doser på 0,5 ml hver, gitt med minimum 21 dagers intervall. I tillegg til grunnvaksinering kan personer som har startet, men ikke fullført vaksinasjonen med mRNA-vaksine, vurdere videre vaksinasjon med Nuvaxovid.

 Sted for vaksinering

 • Koronavaksine får du ved Vaksinekontoret i sentrum, Jacob Blochs gate 4.
 • Det er åpent for vaksinering onsdager kl. 12.00 - 15.30.
 • Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 08.30-15.30 (matpause kl. 11.00 og 12.00).

Det må i utgangspunktet bestilles time på forhånd, men vi har rikelig med ledige timer slik at de som møter opp uten time i åpningstiden vil kunne få vaksine samme dag.

Ønsker du informasjon om Koronasertifikatet?

På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon og veiledning:

Etterregistrering av Covid19 vaksiner

Halden kommune tilbyr etterregistrering av Covid19 vaksiner gitt i utlandet. Vaksinene må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrå (EMA) per i dag gjelder dette:

 • Comirnaty (BioTech/Pfizer)
 • Vaxzrevria (AstraZeneca)
 • Spikevax (Moderna)
 • Janssen

Etterregistrering av vaksiner kan gjøres for de som har norsk fødselsnummer eller d-nummer, og har bosted eller oppholdssted i Halden kommune. Vaksinene blir registrert i det nasjonale vaksineregisteret SYSVAK.

Vedkommende som ønsker etterregistrert Covid19 vaksiner må sende inn kopi av pass og dokumentasjon på vaksiner, for eksempel koronapass fra andre land. Det vil gjøres en skjønnsmessig vurdering av om innsendt dokumentasjon kan benyttes til etterregistrering.

Dokumentasjon for etterregistrering sendes via eDialog

Lurer du på noe mer om koronavaksinen, bør du se her. (FHI)

Her er Halden kommunes hovedmeny for koronainformasjon