Nyttig for næringslivet

Nyttig for næringslivet

På denne siden har vi samlet viktig koronainformasjon beregnet på bedrifter og arbeidsgivere. Her finner du snarveier til både lokal, regional og nasjonal informasjon for næringslivet. 

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring, fortløpende søknadsfrist (Viken Fylkeskommune

Pressemelding 14.desember 2021

Regjeringen foreslår nye kompensasjonsordninger for næringslivet. Forslagene forutsetter vedtak i Stortinget og regjeringen vil legge dette frem i en proposisjon for Stortinget i januar 2022.

Pressemelding om de nye kompensasjonsordningene

De viktigste snarveiene:

Informasjon fra andre nasjonale myndigheter:

Informasjonsmateriell

Vil du vite mer om koronaviruset?

Bedrifter i Halden som har spørsmål eller trenger råd i forbindelse med koronapandemien, er velkommen til å ta kontakt med oss i avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune (ikke helsespørsmål) 

Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Mobil 977 42 940
Koronarelaterte spørsmål
Mobil 400 21 006