Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Nyttig for næringslivet

Nyttig for næringslivet

På denne siden har vi samlet viktig koronainformasjon beregnet på bedrifter og arbeidsgivere. Her finner du snarveier til både lokal, regional og nasjonal informasjon for næringslivet. 

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring, fortløpende søknadsfrist (Viken Fylkeskommune)

  • Grensependlere skal teste seg hver 7. dag, og de har karantene på fritiden. Dette gjelder både de som er bosatt i Norge og Sverige.
  • Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at egne ansatte får utført sine tester. Arbeidsgivere i Norge med ansatte fra andre land bør derfor informere egne ansatte om tilgjengelige ordninger, og legge til rette for at nødvendig testing kan bli utført.
  • Koronatesting av grensependlere er gratis etter 16. april 2021.
  • Alle grensependlere må kunne vise fram dokumentasjon fra arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende er grensependler. 
  • Detaljene i reglene finner du i den norske covid-19-forskriften

Informasjon for norske bedrifter om koronautbruddet, regjeringen.no

De viktigste snarveiene:

Har du spørsmål?

Bedrifter i Halden som har spørsmål eller trenger råd i forbindelse med koronapandemien, er velkommen til å ta kontakt med oss i avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune (ikke helsespørsmål)

Informasjon fra Halden kommune:

Informasjon fra NAV:

Informasjon fra andre nasjonale myndigheter:

Informasjonsmateriell

Plakater og informasjonsmateriell som du kan bruke fritt (Helsedirektoratet)

Her finner du koronainformasjon på andre språk

Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Mobil 977 42 940