Nyttig for næringslivet

Nyttig for næringslivet

På denne siden har vi samlet viktig koronainformasjon beregnet på bedrifter og arbeidsgivere. Her finner du snarveier til både lokal, regional og nasjonal informasjon for næringslivet. 

De viktigste snarveiene:


Statlig kompensasjonsordning (Skatteetaten) 

Fylkeskommunale tiltak (Viken fylkeskommune) 

Krisetiltak for norske bedrifter (Innovasjon Norge)   

Testing av grensependlere (Halden kommune)

Gode råd til næringslivet (FHI)   

Halden Næringsutviklings koronaside

NAVs koronaveiviser

Har du spørsmål?

Bedrifter i Halden som har spørsmål eller trenger råd i forbindelse med koronapandemien, er velkommen til å ta kontakt med oss i avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune (ikke helsespørsmål):

 

Informasjon fra Halden kommune:

Informasjon fra NAV:

Informasjon fra andre nasjonale myndigheter:

Informasjonsmateriell

Plakater og informasjonsmateriell som du kan bruke fritt (Helsedirektoratet)

Her finner du koronainformasjon på andre språk

Vil du vite mer om koronaviruset?