Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Kommunal kompentasjonsordning april 2021

Kommunal kompentasjonsordning april 2021

Halden kommune er tildelt kr. 7.987.748 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til lokal kompensasjonsordning for næringsliv rammet av smittevernstiltak i begynnelsen av 2021.

Søknadsskjema finner du på Regionalforvaltning.no

Innretning på den kommunale kompensasjonsordningen ble behandlet i Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø 7. februar 2021. Dette er hele saksframlegget og vedtaket:

Innretning på kommunal kompensasjonsordning,

Halden kommune, april 2021

Midlene skal primært tilfalle bedrifter som er rammet av restriksjoner vinteren 2021 gjennom lokal forskrift eller statlig forskrift gjeldende for enkeltkommuner.

Beløpet skal fordeles på følgende hovedkategorier:

 1. Restauranter, kafeer og puber, hotell og reiselivsbedrifter
 2. Treningssentre- inkludert yogastudio- med ansatte
 3. Butikker som har vært pålagt å stenge 
 4. Halden Turist med medlemsbedrifter
 5. Restart Halden - markedsføring byens attraksjoner og aktiviteter til gjenåpning av samfunnet
 6. KulturLøft Halden - for å sikre arbeidsplasser innen kulturnæringen
 7. Bedrifter kan søke om refusjon til smittetesting av grensependlere

Det er satt følgende krav for å motta tilskudd for hovedkategori 1, 2 og 3:

 1. Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Halden kommune.
 2. Bedriften må ha ansatte, dvs enkeltpersonforetak kan ikke søke.
 3. Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp i 2020 eller 2021 kan tildeles tilskudd etter skjønnsmessig vurdering oppad begrenset til kr 30.000.
 4. Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 5. Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden januar til og med mars i 2021 i forhold til samme periode i 2020
 6. Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jmfr krav fra KMD, og regnskapstall og bekreftelse på positiv egenkapital/grunnlag for fortsatt drift må bekreftes av regnskapsfører/revisor. 


Minimums- og maksimumsutbetaling

Nedre grense for å motta utbetaling er 30 000 kroner. Maks sum for utbetaling er 150 000 kroner. 

Bagatellmessig støtte

EU vil hindre konkurransevridning ved at noen bedrifter får store summer fra det offentlige mens andre ikke får penger. Det er derfor satt en grense på 200.000 Euro fordelt over 3 år som kalles "bagatellmessig støtte" og som kan utbetales uten at man må varsle og søke ESA om tillatelse til dette. Bedrifter som søker på kommunal kompensasjonsordning fra Halden kommune må melde inn utbetalinger man har mottatt i 2019, 2020 og 2021 og helst hvilken hjemmel som er brukt for utbetalingen, dvs om beløpet inngår i totalsummen for bagatellmessig støtte. Dersom bedriften mottatt mer enn 200.000 Euro i en tre-års periode, kan bedriften bli pålagt å betale tilbake det overskytende.

​Klage på søknad

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans. Klagefrist er 14 dager fra svar på søknaden er sendt ut.