Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommunal kompensasjonsordning smittetesting

Kommunal kompensasjonsordning smittetesting

Halden kommune er tildelt kr. 7.987.748 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til lokal kompensasjonsordning for næringsliv rammet av smittevernstiltak i begynnelsen av 2021.

OBS! Smittesenteret på Svinesund har måttet prioritere smittetesting og ligger etter med faktureringen, så søknadsfristen utsettes til fakturering for første kvartal til bedriftene i Halden er ajour. 

Søk på støtteordningen

Innretning på den kommunale kompensasjonsordningen ble behandlet i Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø 7.april 2021. Dette er hele saksframlegget og vedtaket:

Innretning på kommunal kompensasjonsordning

 Halden kommune april 2021

Midlene skal primært tilfalle bedrifter som er rammet av restriksjoner vinteren 2021 gjennom lokal forskrift eller statlig forskrift gjeldende for enkeltkommuner.

Beløpet skal fordeles på følgende hovedkategorier:

 1. Restauranter, kafeer og puber, hotell og reiselivsbedrifter
 2. Treningssentre- inkludert yogastudio- med ansatte
 3. Butikker som har vært pålagt å stenge 
 4. Halden Turist med medlemsbedrifter
 5. Restart Halden - markedsføring byens attraksjoner og aktiviteter til gjenåpning av samfunnet
 6. KulturLøft Halden - for å sikre arbeidsplasser innen kulturnæringen
 7. Bedrifter kan søke om refusjon til smittetesting av grensependlere

Det er satt følgende krav for å motta tilskudd for hovedkategori 7 – kompensasjon for smittetesting:

 1. Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Halden kommune.
 2. Bedriften må ha ansatte, dvs enkeltpersonforetak uten ansatte kan ikke søke.
 3. Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 4. Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jmfr krav fra KMD, og regnskapstall og bekreftelse på positiv egenkapital/grunnlag for fortsatt drift må bekreftes av regnskapsfører/revisor. 

Klage på søknad

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans. Klagefrist er 14 dager fra svar på søknaden er sendt ut.