Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Hvem skal testes og hvordan gjøres det? Her er praktisk info om koronatesting.

Trenger du en koronatest?

Time for koronatest kan enten bestilles på nett eller ved å ringe koronatelefonen. Koronatelefonen er åpen alle hverdager klokken 9 - 11.45 og 12.30 - 16. Lørdag og søndag klokken 10 - 11.45 og 12.30 -16. Nettbestilling er alltid åpent. 

OBS! Er det få timer igjen på den elektroniske kalenderen kan du ringe oss på tlf: 488 85 200 og vi finner en løsning.

Tester ikke for utenlandsopphold

Det kommunale testsenteret på Svinesund tester ikke de som skal til utlandet. Tidligere har privatpersoner kunnet betale for en koronatest før de skal reise over grensen og har trengt å dokumentere negativ test. Nå er det besluttet i Pandemirådet at slike tester ikke lenger skal tas ved det kommunale testsenteret. Dette er bestemt for å unngå å overbelaste testlaboratoriet på Kalnes og kapasiteten på Svinesund.

De som trenger et dokumentert testresultat ved utenlandsreise må ordne det ved å ta kontakt med en privat aktør som utfører koronatester.

Hvor kan jeg testes?

Testing av haldensere som har symptomer eller er nærkontakter er gratis. Det kommunale testsenteret er i en egen brakkerigg på samme eiendom som det internasjonale testsenteret. Dette er mellom E6 og fylkesvei 118 (Gamle E6) som nabo til Svinesund tollstasjon. 

Av smittevernhensyn er det viktig å ikke møte opp uten å ha avtalt tid for test på forhånd. Velger du å møte opp uten avtale, risikerer du lang ventetid eller å bli avvist. Ved å møte opp uanmeldt øker man også sjansen for smittespredning. ​​

Hvem skal testes for koronavirus?

Pasienter med koronainfeksjon har ofte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Men i en del tilfeller vil pasientene kun ha lette forkjølelsessymptomer. Derfor skal alle med nyoppstått luftveisinfeksjon testes. Det gjelder egne råd for barn - se under.

Ved mer uttalte symptomer - ring fastlegen din eller legevakten på 116 117 når fastlegen har stengt. Ikke møt opp hverken hos fastlegen eller på legevakten uten å ha ringt på forhånd! Dette for å hindre spredning av smitte til andre pasienter.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfri.

Testing av barn

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Her er to sjekklister som skal hjelpe foresatte og alle som jobber med barn å vurdere situasjonen:

Testing av helsepersonell

For helsepersonell som kommer fra utlandet for å arbeide i helsevesenet i Norge, gjelder egne regler for testing. Forhør deg med nærmeste leder på arbeidsplassen der du skal arbeide, om hvilke regler som gjelder.

  • Testing av slikt helsepersonell skjer også ved koronakontoret.
  • Time bestilles ved å ringe koronatelefonen 488 85 200.

Svar på test

Svar på testen vil normalt være klar om ettermiddagen dagen etter at testen ble tatt. For de som blir testet sent på dagen på hverdager, vil det kunne gå ytterligere et døgn før svaret er klart. Det er enkelt og raskt å få svaret på nett.

Logg inn på helsenorge.no og få svaret på din koronatest her.

  • Alternativt kan du ved testing be om at vi ringer deg når svaret er klart.
  • Ved påvist koronavirus (positiv test) vil vi alltid ta telefonisk kontakt.