Bruk Visma Min Barnehage-appen!

Bruk Visma Min Barnehage-appen!

Appen Visma Min Barnehage - foresatte, vil være sentral i kommunikasjon og organisering mellom barnehage og foreldre fremover.

Visma Min Barnehage-appen er en tjeneste hvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med din barnehage, samt enkelt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

Med Min Barnehage-appen kan du enkelt:

  • Motta og sende meldinger med barnehagen
  • Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen
  • Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling
  • Gi eller avslå samtykker
  • Motta felles beskjeder med informasjon fra barnehagen
  • Se når ditt barn har sovet i barnehagen
  • Se planlagte aktiviteter i kalender

For foresatte og barnehagen kan det haste å fortelle hverandre noe, da er appen en perfekt kommunikasjonsplattform. Ditt barn kan ha blitt sykt og må hjem, eller kanskje du må fortelle barnehagen at barnet blir forsinket. Med appens innebygde meldingsfunksjon blir det raskere, lettere og sikrere å si ifra om spontane endringer.