Sang

Vi tilbyr individuell undervisning i sang én dag i uken á 25 min.

Det finnes mange bevis på at musikkaktivitet for barn har mange fordeler for barns utdannelse og utvikling. Dette er en interessant bieffekt. 

Sang skal verdsettes i seg selv. Det er en enormt gledefull sosial, fysisk og mental aktivitet. Sang tilfredsstiller vårt primære behov for følelsesmessig kommunikasjon.

Eleven lærer seg grunnleggende pusteteknikk og kroppslig bevissthet. Eleven lærer seg en sangteknikk som er sunn, slik at stemmen får utviklet seg i sin egen takt. Tanken er at synge skal man kunne hele livet med en så problemfri stemme som mulig. Eleven får også innsyn i forskjellige måter å synge på, og hva det innebærer for stemmen.

På sangtimene synger elevene alt fra pop, musikal, folkeviser til klassisk. Læreren kommer med forslag til repertoar, men eleven deltar i valgprosessen.

Anbefalt nedre aldersgrense: 10 år (5.klassetrinn).

På venteliste:
1

Kontaktinformasjon