Visuell kunst

Visuell kunst

Vi tilbyr gruppeundervisning i Visuell kunst, hvor elevene lærer tegne- og maleteknikker og det jobbes med ulike typer materiale (f.eks. tresløyd).

Nedre aldersgrense: 7 år (2.klassetrinn). Undervisningen er på tirsdager med følgende inndeling:


Elever fra 12 år og oppover har undervisning fra 15:30 til 16:30.
Elever fra 7 år til og med 9 år har undervisning 16:45 til 17:45.
Elever fra 10 år til og med 11 år har undervisning fra 18:00 til 19:00.

I tillegg til eleveavgiften vil det bli fakturert kr 300,-/år som dekker noe av utgiftene til utstyr/materiale.

På venteliste:
1

Kontaktinformasjon