Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommune TV

Kommune TV

Følg direkte med på møter eller se opptak fra kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd.

 

På Halden kommunes Youtube-kanal finner du filmer relatert til Halden og opptak av politiske møter.

Halden kommunes Youtube-kanal