Karen Beate Jellestad

Stillingstittel
hjelpepleier og plass tillitsvalgt
Avdeling
Bergheimveien 7, Avlastningsbolig