Tittel: Aktivitet og mestring
Url: https://www.halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Aktiviteter og mestring.aspx
Aktivitet og mestring

Aktivitet og mestring

​Avdelingen omfatter tjenester som habilitering og rehabilitering, samt arbeid og aktivitet.

 

Om enheten

​Hele enheten har fokus på mestring, selvstendiggjøring, aktivitet og deltagelse. 
Vi kan gi tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre. Vi har et utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre deler av kommunehelsetjenesten, samt et tverretatlig samarbeid med andre deler av kommunen. Vi samarbeider også med andre instanser som NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, Habiliteringstjenesten, Sykehuset Østfold, m.fl.

Enheten inneholder følgende avdelinger:

  • Ergoterapitjeneste
  • Fysioterapitjeneste
  • Kreftkoordinator
  • Frisklivsentral
  • Hjelpemiddellageret for tekniske hjelpemidler


Mer om aktivitetog mestring

 Ann-Sofie Næss.jpg

Avdelingsleder Aktivitet og mestring
Ann-Sofie Næss


Kontaktinformasjon

Kjærlighetsstien 28, 1781 HALDEN

 

Åpningstider

Kontaktpersoner

Ann-Sofie Næss Leder Aktivitet og mestring6917252593244064ann.sofie.naess@halden.kommune.no
Du er her: Hjem > Kontakt > Enheter og ansatte > Aktivitet og mestring