Tittel: Legetjenester
Url: https://www.halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Behandlende tjenester.aspx
Legetjenester

Legetjenester

Området dekker Halden kommunes tilbud av behandlende tjenester.

 

Om enheten

Kommuneoverlegene Kjerst Gjøsund har ansvar for området Legetjenester:

- Kommunelegekontoret

- Helsekontoret, kommuneoverlege, vaksinasjonskontoret og flyktninghelseteam

- Fastlegene, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, leger i skolehelsetjenesten

- Miljørettet helsevern

 
Under dette område finner vi byens 26 privatpraktiserende fastleger og de kommunalt ansatte fastlegene på kommunelegekontoret.
Det er fire leger i institusjonshelsetjenesten hvorav en er tilknyttet Halden fengsel og de øvrige med hovedsakelig daglig arbeid på sykehjemmene. Behovet ved de andre institusjonene og byens helsestasjoner blir dekket opp av fastlegene.
Fengselshelsetjenesten med avdelingsleder, fysioterapeut, lege og sykepleiere er organisert under Helsehuset. 


Kommuneoverlege
Halvard Bø
 

Kontaktinformasjon

 

Åpningstider

Kontaktpersoner

Halvard Bø Kommuneoverlege, leder Legetjenester93244052 halvard.bo@halden.kommune.no
Kommunelege-kontorEkspedisjon69174661  
Kjersti GjøsundKommuneoverlege9827672 kjersti.gjosund@halden.kommune.no
Du er her: Hjem > Kontakt > Enheter og ansatte > Legetjenester