Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet hjemmebaserte tjenester

Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger
 
Området ambulerende hjemmesykepleie er delt inn i fire soner, Sentrum, Idd, Berg og Rokke. De har felleslokaler i Osbekkgata. 
Søsterveien, Bergheim, Brygga, Hagegata og Vaterland er tilrettelagte boliger for brukere med bistandsbehov.
 

Om enheten

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.
Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier.

Telefontid:

Kl 08.00 – 09.00

Kl 13.00 - 15.00

Kl 16.00 – 17.00


Sone Berg: tlf 932 43 201
Sone Idd: tlf 932 43 221
Sone Rokke: tlf 932 43 205
Sone Sentrum: tlf 932 43 214

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres.

Tilrettelagte boliger
Enheten har ansvar for tilrettelagte boliger med heldøgnsbemanning. ​Søsterveien, Bergheim, Brygga, Hagegata og Vaterland er boliger for brukere med bistandsbehov slik at de fortsatt kan bo i en selvstendig boform. 

Les mer om hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger

Kontaktinformasjon


Enhetsleder: Marianne Horgen tlf: 402 39 852
marianne.horgen@halden.kommune.no

Fag- og kvalitetsrådgiver: Heidi Nygaard Wang, tlf: 48956617
heidinygaard.wang@halden.kommune.no

 

Avd.leder gruppe Sentrum: Christina Sætermo Vikran, tlf: 952 55 445
 
Avd.leder gruppe Rokke : Anita Fagerlie, tlf: 932 43 234
anita.fagerlie@halden.kommune.no
 
Avd.leder gruppe Berg: Synnøve Myrvang, tlf 952 55 446

Avd.leder gruppe Idd:  Marit Sandbæk, tlf: 47783635
marit.sandbaek@halden.kommune.no
 
Avd.leder hjemmehjelp: Anne Andreassen, tlf: 951 98 121

​Avd.leder Bergheim tilrettelagt bolig: Siv-Therese Lilleheier, tlf 459 73 330
siv-therese.lilleheier@halden.kommune.no

Avd.leder Brygga tilrettelagt bolig: Daniel Sæves Åsberg, tlf 477 99 147
daniel.saeves@halden.kommune.no

Avd.leder Søsterveien tilrettelagt bolig: Anne Sofie Kjellin, tlf 469 40 157
anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

Avd.leder Vaterland og Hagegata tilrettelagt bolig: Marit Nyseth, tlf 932 43 213

Åpningstider

Kontaktpersoner

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar