Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet rus og psykisk helse


Rus- og psykiatritjenesten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Om enheten

​Tjenesten ledes av enhetsleder Marit Skauge Johnsen og er lokalisert i Busterudgata 3, St.Joseph.


Avdeling psykisk helse

  • Psykisk helseteam
  • Aktivitetssenter for psykisk helse
  • Helsestasjon for rusavhengige

Avdeling rustjenester

  • Feltteamet
  • Rusteamet

Avdeling oppfølgingsboliger

  • Avdelingen, som er døgnbemannet, inneholder leiligheter, personalbase og fellesarealer.
Marit Skauge Johnsen,     Espen Pihlstrøm,         Line Skoglund,                  Henrik Martinsen
            Henrik Martinsen.png

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Kontaktpersoner

Marit Skauge Johnsen Enhetsleder93220495 marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no
Espen Pihlstrøm Avdelingsleder Oppfølgingsboliger93243208 espen.pihlstrom@halden.kommune.no
Line SkoglundAvdelingsleder psykisk helse95198133 line.irene.skoglund@halden.kommune.no
Henrik MartinsenKonst. avd.leder rustjenester93243172 henrik.martinsen@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar