Tittel: Enhet rus og psykisk helse
Url: https://www.halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Enhet rus og psykisk helse.aspx
Enhet rus og psykisk helse

Enhet rus og psykisk helse


Rus- og psykiatritjenesten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Om enheten

​Tjenesten ledes av Enhetsleder Marit Skauge Johnsen og er lokalisert i Busterudgata 3, St.Joseph.


Avdeling psykisk helse

  • Psykisk helseteam
  • Aktivitetssenter for psykisk helse
  • Helsestasjon for rusavhengige

Avdeling rustjenester

  • Feltteamet
  • Rusteamet

Avdeling oppfølgingsboliger

  • Avdelingen, som er døgnbemannet, inneholder leiligheter, personalbase og fellesarealer.

            

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Kontaktpersoner

Marit Skauge Johnsen Enhetsleder69172519 marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no
Espen Pihlstrøm Avd.leder Oppfølgingsboliger9302 43 208 espen.pihlstrom@halden.kommune.no
Pia Klevaas Leder rustjenester93243172 pia.klevaas@halden.kommune.no
Line SkoglundAvdelingsleder psykisk helse951 98 133 line.irene.skoglund@halden.kommune.no
Du er her: Hjem > Kontakt > Enheter og ansatte > Enhet rus og psykisk helse