Tittel: Enhet rus og psykisk helse
Url: https://www.halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Enhet rus og psykisk helse.aspx
Enhet rus og psykisk helse

Enhet rus og psykisk helse


Rus- og psykiatritjenesten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Om enheten

​Tjenesten ledes av enhetsleder Marit Skauge Johnsen og er lokalisert i Busterudgata 3, St.Joseph.


Avdeling psykisk helse

  • Psykisk helseteam
  • Aktivitetssenter for psykisk helse
  • Helsestasjon for rusavhengige

Avdeling rustjenester

  • Feltteamet
  • Rusteamet

Avdeling oppfølgingsboliger

  • Avdelingen, som er døgnbemannet, inneholder leiligheter, personalbase og fellesarealer.
Marit Skauge Johnsen,     Espen Pihlstrøm,         Line Skoglund,                  Henrik Martinsen
            Henrik Martinsen.png

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Kontaktpersoner

Marit Skauge Johnsen Enhetsleder93220495 marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no
Espen Pihlstrøm Avdelingsleder Oppfølgingsboliger93243208 espen.pihlstrom@halden.kommune.no
Line SkoglundAvdelingsleder psykisk helse95198133 line.irene.skoglund@halden.kommune.no
Henrik MartinsenKonst. avd.leder rustjenester93243172 henrik.martinsen@halden.kommune.no
Du er her: Hjem > Kontakt > Enheter og ansatte > Enhet rus og psykisk helse