Tittel: Flyktningehelseteam
Url: https://www.halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Flyktninghelseteam.aspx
Flyktningehelseteam

Flyktningehelseteam


Målgruppen er flyktninger, familiegjenforente og kvoteflyktninger som får opphold og bosettes i Halden


Om enheten


  • Koordinerer lovpålagte og anbefalte helseundersøkelser for flyktninger.
  • Vaksinasjon
  • Helseundersøkelser, oppfølging og samtaler.
  • Legetime hos vår lege ved behov før de har fått egen fastlege.
  • Oppfølging og støttesamtaler av teamets psykolog.
  • Vi informerer om fastlegeordningen og hjelper med å søke fastlege.
  • Veiledning, støttesamtaler og informasjon.
  • Gir svar og praktisk hjelp i helsespørsmål. ( f.eks. bestille timer, m.m.)
  • Vi bruker tolk ved behov.
  • Vi er et lavterskeltilbud og tar imot til avtalte timer og dropp-inn.


Les mer om Flyktningehelseteamet


Kontaktinformasjon


Besøksadresse: Jacob Blochs gt. 4 ( Halden helsekontor)

Postadresse: Halden helsekontor ved Flyktninghelseteam, PB 150, 1751 Halden.

Telefon 458 78 606 / 69 21 27 63


Åpningstider

Åpent hver tirsdag og torsdag kl. 9.00 – 14.30.

Kontaktpersoner

Du er her: Hjem > Kontakt > Enheter og ansatte > Flyktningehelseteam