Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet brann- og feiervesen

Om enheten

Brann- og feiervesenet er en kommunal oppgave. Tjenesten er regulert i Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Med bakgrunn i lovverket har Halden kommune egen brannordning som tilfredsstiller overordnede krav til bla oppgaver, organisering, antall ansatte, kompetanse og materiell. Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for enheten. Halden har viktige kommunikasjonslinjer med veier og jernbane gjennom kommunen. Store skogområder, attraktive turistseveridigheter og mange fritidsboliger gir også oppgaver for brann- og feiervesenet.

Det er formalisert samarbeid om gjensidig samarbeid og bistandsplikt med andre brannvesen i tidligere Østfold fylke og på svensk side av kommunegrensen. Halden kommune deltar i Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning i tidligere Østfold fylke.

Ole Ch. Torgalsbøen.jpg

Organisasjonen er kort oppsummert delt i to avdelinger. Beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling, inklusive feierseksjonen. I tillegg har vi også ansatte som forestår kurs- og opplæringsvirksomhet både internt i kommunen og eksternt for andre virksomheter. Ca 40 ansatte har sin arbeidsplass på brannstasjonen.

Enheten er i påvente av at det skal etableres ny brannstasjon på Remmen-området midlertidig lokalisert til Vestgårdveien 19 på Sørlifeltet i Halden (mellom E6 og Halden sentrum).

Brannsjef og enhetsleder er Ole Christian Torgalsbøen.

Les mer om Halden brann- og feiervesen her!


Kontaktinformasjon

Telefon sentralbord: 69 17 45 19
Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Vestgårdveien 19, 1788 Halden
Fakturaadresse: faktura@halden.kommune.no eller Postboks 36, 1751 Halden
Organisasjonsnummer: 974591707
E-post: postmottak@halden.kommune.no

 
Nødtelefon ved brann, ulykker og akutt forurensning: 110 
 

Åpningstider

Mandag - fredag kl 7.30 - 15.45
(Sommertid i tidsrommet 15. mai - 15. september: kl. 07.30 - 15.00) 

Telefontid:  kl. 08.00 - 15.00  


Kontaktpersoner

Ole Christian TorgalsbøenBrannsjef97022221 ole.christian.torgalsboen@halden.kommune.no
Ole Henrik NomélLeder beredskapsavdelingen6917475347317370ole.henrik.nomel@halden.kommune.no
Rune Otto NilsenLeder forebyggende/varabrannsjef6917474247657944rune.otto.nilsen@halden.kommune.no
Lars Frode BjørkLeder kursavdeling95148237 lfb@halden.kommune.no
Ole Willy RøstadliFagleder feiing95194109 ole.willy.rostadli@halden.kommune.no
André AronsenBeredskapsrådgiver95528699 richard.andre.aronsen@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar