Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet hjemmesykepleie

Området ambulerende hjemmesykepleie er delt inn i fire soner, Sentrum, Idd, Berg og Rokke. De har felleslokaler i Osbekkgata.
 

Om enheten

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres.

Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier. Tjenestene tildeles for en tidsbegrenset periode.

Telefontid:

Kl 08.00 – 09.00

Kl 13.00 - 15.00

Kl 16.00 – 17.00


Sone Berg: tlf 932 43 201
Sone Idd: tlf 932 43 221
Sone Rokke: tlf 932 43 205
Sone Sentrum: tlf 932 43 214

 

Kontaktinformasjon


Enhetsleder: Marianne Horgen tlf:69 17 48 66 marianne.horgen@halden.kommune.no

 

Konst. avd.leder gruppe Sentrum: Christina Sætermo Vikran, tlf 69 17 47 47
 
Avd.leder gruppe Idd : Anita Fagerlie, tlf: 69 17 49 48
anita.fagerlie@halden.kommune.no
 
Gruppe Berg: Kontakt Marianne Horgen, tlf:69 17 48 66 
marianne.horgen@halden.kommune.no

Avd.leder gruppe Rokke: Anita Fagerlie, tlf: 69 17 49 48
anita.fagerlie@halden.kommune.no
 
Avd.leder hjemmehjelp: Anne Andreassen, tlf: 69 17 45 15
 

Åpningstider

Mandag - fredag kl 8.00 - 15.45
(kl.8.00 - 15.00 tidsrommet 15.05. - 15.09.)

Kontaktpersoner

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar