Tittel: Enhet kommunale barnehager
Url: https://www.halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Kommunale barnehager.aspx
Enhet kommunale barnehager

Enhet kommunale barnehager


I Halden tilbys alle foreldre et godt og brukertilpasset barnehagetilbud.
Det gjøres gjennom et mangfold av kommunale barnehager, i tillegg har kommunen er godt samarbeid med private barnehager.

Om enheten

​Kommunen har 6 kommunale barnehager.

Kontaktinformasjon


Nærmere opplysninger fås ved å kontakt den enkelte barnehage. Kontaktopplysninger finner du ved å åpne siden for den aktuelle barnehagen.

Søknadsfrist er satt til den 15.mars hvert år.

Åpningstider

Åpningstid: 07.00 - 16.30 (noen fra kl. 06.45 - 16.15).

Samtlige kommunale barnehager har stengt 4 uker i juli måned samt jul- og nyttårsaften.

Kontaktpersoner

Wenche Tysse-HostadFagleder barnehage40401263 wenche.merete.tysse-hostad@halden.kommune.no
Du er her: Hjem > Kontakt > Enheter og ansatte > Enhet kommunale barnehager