Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet omsorgsboliger

Enheten har ansvar for omsorgsboligene med heldøgnsbemanning i enheten.

Enheten dekker Søsterveien omsorgsboliger, Hagegata og Vaterland omsorgboliger, Brygga omsorgsboliger og Bergheim Trygdeboliger.

 

Om enheten

Søsterveien, Bergheim Trygdeboliger, Brygga, Hagegata og Vaterland er tradisjonelle omsorgsboliger for brukere med bistandsbehov hvor hjemmesykepleien kan bidra slik at de fortsatt kan bo i selvstendig boform. 

Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Per i dag har Brygga omsorgsboliger fast bemanning på 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien.

Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.


Merete Tangen.jpg

Enhetsleder omsorgsboliger
Merete Tangen

 Les mer om omsorgsboligene


Kontaktinformasjon

Følgende postadresse skal brukes for henvendelser til administrasjonen i området: 

Halden Kommune
Postboks 150
1751 Halden
Vennligst merk brevet med avdeling eller navn på avdelingsleder.

Følgende fakturadresse skal benyttes:
Halden Kommune
PB 36
1751 Halden
Faktura skal merkes med bestillers navn og avdeling.
 

Åpningstider

Administrasjon:
Mandag – fredag kl.8.00 – 15..45 (15.september – 14. mai)
Mandag – fredag kl.8.00.- 15.00 (15.mai – 14. september

Besøkstid til den enkelte bruker er etter samråd med brukeren. Det er ikke åpningstid på den enkelte omsorgsbolig, men dører er lukket og må åpnes av bruker eller personal avhengig av tiden på døgnet.

Kontaktpersoner

Merete Tangen Enhetsleder Omsorgsboliger46845821 merete.tangen@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar