Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

PPT


Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal rådgivingsinstans hjemlet i Opplæringsloven kap 5.

Om enheten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal rådgivingsinstans hjemlet i Opplæringsloven kap 5.  De fleste henvendelser kommer fra barnehager og skoler etter at foresatte har samtykket til kontakten. Foresatte kan ta direkte kontakt.
 
Hovedoppgavene til PPT er å utrede behov for spesialpedagogiske tiltak for barn før opplæringspliktig alder, for elever i grunnskolen og for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. I tillegg skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.
 
PPT kan kontaktes om mange ulike typer vansker:
Funksjonshemninger av ulike slag, fagvansker, språk- og talevansker, spørsmål i forbindelse med start i grunnskolen eller overgangen til videregående opplæring, tilpasningsvansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, engstelighet og nervøsitet, sorgreaksjoner, oppdragelsesspørsmål, mobbing, skolevegring, mistanke om overgrep eller omsorgssvikt. 

Kontaktinformasjon

Konst. leder: Victoria Støa, tlf 488 61 825

Telefon avdeling: 400 35 550

Postadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Besøksadresse: Familiens hus, Os allè 4 1777 Halden

Mailadresse: postmottak@halden.kommune.no)

Åpningstider

Mandag - fredag kl 9.00 - 15.00

Kontaktpersoner

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar