Tittel: Plan
Url: https://www.halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Plan.aspx
Plan

Plan

Om enheten

I Halden kommune har Avdeling for samfunnsutvikling ansvar for kommunens overordnede arealplanlegging, mens Planavdelingen på Enhet for plan og miljø har ansvar på reguleringsplannivå. 

Planavdelingen har ansvaret for saksbehandling av reguleringsplaner og fradelingssaker, administrative forvaltningsoppgaver som følger av plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Saksbehandlingen skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

Les mer om planavdelingen her!


Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgata 7
Telefon : 69 17 45 00
Epost: postmottak@halden.kommune.no


Åpningstider

Kl.08.00 - 15.30
(Sommertid i tidsrommet 15. mai - 15. september: kl.8.00 - 15.00)

Kontaktpersoner

Morten Høvik Leder69174774 morten.hovik@halden.kommune.no
Inger Helene Kjerkreit Arealplanlegger69174708 inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no
Erik VitanzaArkitekt909 45 638 erik.vitanza@halden.kommune.no
Du er her: Hjem > Kontakt > Enheter og ansatte > Plan