Informasjon til fagfolk som jobber med flyktninger

Informasjon for deg som jobber med barn og unge

På denne siden finner du informasjon om flyktningsituasjonen beregnet på alle som jobber med, eller på annen måte er i kontakt med, barn og unge i Halden. Informasjonen er hentet fra et møte som ble gjennomført 23. mars 2022. 

Som følge av situasjonen i Ukraina, er det ventet at mange ukrainere vil ankomme Norge i tiden framover. På nåværende tidspunkt er situasjonen noe uoversiktlig, og det er uklart hvor mange flyktninger som har kommet og kommer til Norge og til Halden.

Halden kommune vil både være vertskap for asylsøkere og bosette flyktninger som har fått innvilget opphold.

De fleste som kommer til Norge er kvinner med barn og eldre, da menn i alderen 18-60 år ikke får forlate Ukraina. Vi kan forvente at flere av de som kommer, både barn og voksne, er traumatiserte. 

Dersom man skal kunne yte gode tjenester og skape nødvendig trygghet og trivsel, er det viktig med tilstrekkelig informasjon og noe grunnleggende kunnskap. Derfor gjennomførte Halden kommune 23. mars et digitalt allmøte «Mennesker på flukt» for alle som jobber eller er i kontakt med barn og unge innenfor kommunens grenser.

Her finner du informasjon som ble delt på dette møtet.