Flyktninger i Halden

Flyktninger i Halden

Her finner du viktig informasjon til Ukrainske flyktninger som oppholder seg i Halden. Venner og slektninger som kan norsk oppfordres til å hjelpe de flyktningene som oppholder seg her med å veilede.

UDI har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering. 

Info om og for flykninger fra Ukraina

Les om midlertidig alternativ mottaksplass på UDI.no

Подача заявки на проживання за приватною адресою (тимчасове альтернативне місце проживання)
 

Søknad om alternativ mottaksplass:

Hvis du er flyktning fra Ukraina og oppholder deg midlertidig i Halden hos familie eller venner (i stedet for på mottak) må du fylle ut dette skjemaet og sende det til UDI:

Søknad om å finne bosted med hjelp av det offentlige

– tidligere asylsøkere som bor privat:

Oppholder du deg midlertidig hos familie eller venner, og vil ha hjelp til å bosette deg i kommunen med offentlig hjelp, må du fylle ut dette skjemaet og sende det til IMDi:

Rett til helsehjelp

Har du helseutfordringer, har du rett til helsehjelp i den kommunen du oppholder deg.

Rett til økonomisk bistand i en nødsituasjon

Hvis du er i en økonomisk nødsituasjon i påvente av å få avklart din situasjon, kan du ta kontakt med NAVs vakttelefon.
Tlf412 89 821  
Telefontid: mandag-fredag kl. 10-14.

Språkopplæring/Fast track course in Norwegian for Refugees

Høgskolen i Østfold tilbyr et kort nettbasert kurs i norsk språk for nylig ankomne flyktninger.
Østfold University College is offering a short Norwegian language online course for newly arrived refugees.