Flyktninger i Halden

Flyktninger i Halden

Her finner du viktig informasjon til Ukrainske flyktninger som oppholder seg i Halden. Venner og slektninger som kan norsk oppfordres til å hjelpe de flyktningene som oppholder seg her med å veilede.

UDI har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering. 

Les om midlertidig alternativ mottaksplass på UDI.no

Подача заявки на проживання за приватною адресою (тимчасове альтернативне місце проживання)
 

Søknad om alternativ mottaksplass:

Hvis du er flyktning fra Ukraina og oppholder deg midlertidig i Halden hos familie eller venner (i stedet for på mottak) må du fylle ut dette skjemaet og sende det til UDI:

Søknad om å finne bosted med hjelp av det offentlige

– tidligere asylsøkere som bor privat:

Oppholder du deg midlertidig hos familie eller venner, og vil ha hjelp til å bosette deg i kommunen med offentlig hjelp, må du fylle ut dette skjemaet og sende det til IMDi:

Rett til helsehjelp

Har du helseutfordringer, har du rett til helsehjelp i den kommunen du oppholder deg.

Rett til økonomisk bistand i en nødsituasjon

Hvis du er i en økonomisk nødsituasjon i påvente av å få avklart din situasjon, kan du ta kontakt med NAVs vakttelefon.
Tlf412 89 821  
Telefontid: mandag-fredag kl. 10-14.